Guia d'Educació Secundària (12-18 anys)

Guia d'Educació Secundària (12-18 anys)

Materials

Materials elaborats per a realitzar l'experimentació del Portfolio Europeu de les Llengües en Educació Secundària a la Comunitat Valenciana i documents publicats pel Ministeri d'Educació i Ciència.