Guia del Portfolio d'Adults (16 o més anys)

Guia del Portfolio d'Adults (16 o més anys)

Materials

Materials elaborats per a realitzar l'experimentació del Portfolio Europeu de les Llengües en les Escoles Oficials d'Idiomes a la Comunitat Valenciana, Guia per a Adults i documents publicats pel Ministeri d'Educació i Ciència.