Activitats d'aula

Activitats d'aula

Activitats Inicials per al Meu Primer Portfolio de les Llengües 
(elaborades per l'equip de professores del CP 9 d'Octubre d'Alcàsser)

SECCIÓ PEL   ACTIVITATS
Motivació   EIMo01
Presentació del document PEL   EIPr01EIPr02EIPr03
  Dossier EIDo01
Emplenament del PEL Biografia EIDo01
  Passaport EIPas01EIPas02EIPas03EIPas04EIPas05EIPas06EIPas07EIPas08EIPas09EIPas10,EIPas11
Participació dels pares i de les mares   EIPa01EIPa02

 

Índex general d'activitats inicials

(format pdf)

Codi Títol Nivell Nivell MECR Secció PEL Descriptors
EIBi01 Jo sé... 1r de Primària   Emplenament de la Biografia  
EIDo01 La caixa dels records 1r de Primària   Dossier  
EIMo01 Timba de contes de tots els colors Educació Infantil i Primària   Motivació  
EIPa01 El meu aniversari / La caixa màgica Educació Infantil 4 anys A1 Participació famílies C2
EIPa02 Taller de cuina 1r de Primària A2 Participació famílies C2
EIPas01 Què fem el cap de setmana? Educació Infantil 5 anys A1 Parlar P2
EIPas02 Vos contaré el que he llegit! 2n de Primària A2.2 
A2+
Parlar P7
EIPas03 Neteja de mans Educació Infantil 5 anys A1 Escoltar ES1 (És un descriptor de casa; es podria substituir pel descriptor al col·legi) 
E5
EIPas04 Neteja de dents 2n de Primària A2 
A1.2  en LE
Escoltar E1 (és un descriptor de casa, es pot adaptar al col·legi amb l'objectiu de comprendre la informació escoltada en un vídeo informatiu) E5, E6
EIPas05 Coneixem ... Educació Infantil 5 anys i 2n de Primària   Emplenament del Passaport (interactuar) C1 i C2
EIPas06 La còpia 2n de Primària   Emplenament del Passaport (interactuar) i Dossier C4 i C2
EIPas07 Què és? 5 anys i 2n de Primària   Emplenament del Passaport (interactuar) C2
EIPas08 La bústia màgica 5 anys   Emplenament del Passaport (llegir) L4 i L6
EIPas09 La recerca del tresor 2n de Primària   Emplenament del Passaport (llegir) L6
EIPas10 Record de la visita a la granja Educació Infantil 5 anys A1
A1.2
Escriure L2; L7
EIPas11 Inventem un conte 2n de Primària A1+
A2
Escriure ES5
EIPr01 El regal sorpresa Educació Infantil 4 anys   Presentació  
EIPr02 El meu Portfolio Educació Infantil 4 anys   Presentació  
EIPr03 Reprenem el Portfolio 1r de Primària   Presentació