D.G. Innovació Tecnològica Educativa

COORDINACIÓ

Inici > Coordinació

DIRECCIÓ TERRITORIAL ALACANT


Esta secció serà com un tauler d'anuncis, notes d'interés, normes per a emplenar certa documentació, terminis de lliurament, ... relatiu a les tasques administratives relacionades amb els Servicis Territorials d'Educació.

ÚLTIMES NOTÍCIES

03-06-2014

Calendari Escolar 2014-2015.

1.- Calendari Escolar 2014-2015 per a tots els nivells.

25-10-2013

Dades d'escolarització SECUNDÀRIA 2013-14 (Per enviar a l'inspector/a).

Descàrrega del fitxer.

25-09-2013

Per a Centres Privats. Quadro d'Organització Pedagògica   

1.- Instruccions.

2.- Descàrrega del fitxer.

12-07-2013

Calendari Escolar 2013-2014.

1.- Calendari Escolar 2013-2014 per a tots els nivells.

14-09-2012

Dades d'escolarització SECUNDÀRIA 2012-13 (Per enviar a l'inspector/a).

Descàrrega del fitxer.

03-07-2012

Calendari Escolar 2011-2012.

1.- Calendari Escolar 2012-2013 per a tots els nivells.

12-12-2011

Quadre d’organització pedagògica. Curs 2011-12 (Centres Privats)

10-10-2011

Dades d'escolarització SECUNDÀRIA 2011-12 (Per enviar a l'inspector/a).

Descàrrega del fitxer.

01-07-2011

Calendari Escolar 2011-2012.

1.- Calendari Escolar 2011-2012 per a tots els nivells.

04-11-2010

Instruccions PGA 2010.

1.- PGA Secundària.

2.- Enviament fitxer exporpga-zip.

3.- Guia d’instal·lació PGA.

4.- Guia per a l’elaboració de la PGA important dades des de GC.

11-10-2010

Instruccions per a la recollida de dades d’alumnat estranger a octubre de 2010 per al nivell de Secundària (Públics i Privats), a l'àmbit de la Direcció Territorial d'Alacant.

1.- Instruccions.

2.- Fitxer en Word (Per als que no fan servir GC).

07-10-2010

Dades d'escolarització SECUNDÀRIA 2010-11 (Per enviar a l'inspector/a).

1.- Descàrrega del fitxer.

22-06-2010

Calendari Escolar 2010-2011.

1.- Calendari Escolar 2010-2011 per a tots els nivells.

01-06-2010

Instruccions per a la recollida de dades d’alumnat estranger en juny de 2010 per als Centres de Secundària i concertats de tots els nivells, en l'àmbit de la Direcció Territorial d'Alacant.

1.- Instruccions.

2.- Fitxer en Word.

21-10-2009

Instruccions PGA 2009

1.- PGA 2009.

2.- Instruccions PGA 2009.

3.- Suport per a la PGA 2009

4.- PRIMÀRIA – Sessions formatives amb ITACA

5.- SECUNDÀRIA – Sessions formatives amb GESCEN

6.- SECUNDÀRIA – Guia de GC per a l’elaboració de la PGA

01-10-2009

Procés de recopilació de dades de d'inici de curs 2009-10

1.- Començament de curs.

2.- Instruccions inspecció.

3.- Telèfons de suport.

4.- Fitxers per a emplenar manualment (Només per als centres que tinguen dificultats per imprimir des de GC)

5.- Fitxer Alumnes amb Necessitats Compensació

01-10-2009

Dades d'escolarització SECUNDÀRIA (Per enviar a l'inspector/a)

01-07-2009

Calendari Escolar 2009-2010.

11-06-2009

TUTORIALS APLICACIÓ NECESSITATS PROFESSORAT SECUNDARIA.

15-05-2009

Instruccions per a la recollida de dades d’alumnat estranger en maig de 2009 per als Centres de Secundària i concertats de tots els nivells, en l'àmbit de la Direcció Territorial d'Alacant.

17-10-08

Instruccions PGA 2008.

16-10-08

Quadre d’organització pedagògica. Curs 2008-09 (Centres Privats)

06-10-08

Procés de recopilació de dades de d'inici de curs 2008-09 (Centres de Secundària)

06-10-08

Dades d'escolarització (Para enviar l'inspector/a)

12-09-08

Procés de recopilació de dades de d'inici de curs 2008-09 (Centres de Infantil i Primària).

18-06-08

Calendari Escolar 2008-2009.

16-06-08

Circular informativa final de curso 2007-2008.

06-06-08

Nota informativa sobre las ajudes per a alumnes con necessitats educatives especials en l'àmbit de la Direcció Territorial d'Alacant.

02-06-08

Instruccions per a la recollida de dades d'alumnat estranger en juny de 2008 per als Centres de Primària i Secundària i en l'àmbit de la Direcció Territorial d'Alacant.

20-05-08

    Disposa de la documentació sobre menjadors escolar per al curs 2008-09 de la Direcció Territorial de València.

29-04-08

Proves d’Accés a Cicles Formatius per al curs 2008-09 en l'àmbit de la Direcció Territorial d'Alacant.

10-10-07

Instruccions PGA Règim General 2007

08-10-07

Instruccions per a la recollida de dades d’alumnat estranger en setembre de 2007 per als Centres de Secundària i en l'àmbit de la Direcció Territorial d'Alacant.

04-10-07

Fitxa Recull de dades d’escolarització per als IES.

14-09-07

Procés de recopilació de dades de d'inici de curs 2007-08 (Centres de Infantil i Primària).

20-06-07

Circular informativa final de curs 2006 - 2007

Anar a D.T. Alacant

Anar a D.T. València


DIRECCIÓ TERRITORIAL CASTELLÓ


Esta secció serà com un tauler d'anuncis, notes d'interés, normes per a emplenar certa documentació, terminis de lliurament, ... relatiu a les tasques administratives relacionades amb els Servicis Territorials d'Educació.

ÚLTIMES NOTÍCIES

Anar a D.T. Alacant

Anar a D.T. Castelló


DIRECCIÓ TERRITORIAL VALÈNCIA


Esta secció serà com un tauler d'anuncis, notes d'interés, normes per a emplenar certa documentació, terminis de lliurament, ... relatiu a les tasques administratives relacionades amb els Servicis Territorials d'Educació


DOCUMENTACIÓ DE MENJADORS ESCOLARS 2010/2011

DOCUMENT DESCRIPCIÓ DESCÀRREGA
ADJUNT
2010-2011
Nota sobre els documents, ací disponibles, que es referixen a les Normes de la Direcció General de Centres Docent sobre el FUNCIONAMENT del Servici Complementari de Menjador dels Centres Públics de Titularitat de la Generalitat Valenciana per al Curs 2010/2011. .pdf
CIRCULAR 2008-09 Circular de la Direcció Territorial d' Educació de València sobre organització i funcionament dels menjadors escolars als centres públics per al curs 2010/2011. .pdf
ANNEX DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA DEL MENJADOR (CURS 2010-2011) .doc
CERTIFICAT DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ DELS SERVICIS D’ALIMENTACIÓ I D’ATENCIÓ DIRECTA A L’ALUMNAT AMB UNA EMPRESA PER AL CURS ESCOLAR 2010/2011
PETICIÓ D’ AUTORITZACIÓ D’OBERTURA I FUNCIONAMENT DEL MENJADOR ESCOLAR
CERTIFICAT DEL CONSELL ESCOLAR DEL CENTRE PEL QUAL S’APROVA EL BALANÇ DEL MENJADOR
BALANÇ ECONÒMIC MENJADORS ESCOLARS
PRESSUPOST ECONÒMIC DEL MENJADOR ESCOLAR
RELACIÓ D´INCENTIUS
ÚLTIMES NOTÍCIES

15-10-2009

07-10-08

02-10-08

  • S'ha enviat un correu electrònic als Centres Docents informant sobre les reunions formatives de la PGA08 que es van a celebrar pròximament. Estem rebent sol·licituds i quan es distribuïsquen estes, es publicarà relació de reunions, centres assistents, dia, hora i lloc..

 

Dalt

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA