D.G. Innovació Tecnològica Educativa

DESCÀRREGA PROGRAMES

Inici > Descàrrega > Programes

REGISTRE PER A OBTINDRE ACTUALITZACIONS


Recorde polsar F5 en el seu teclat o bé l'opció Actualitzar del Navegador per a refrescar la pàgina.

Polse ací per a obtindre informació sobre com descarregar els programes d'esta pàgina.

Codi de Centre
Programa que desitja actualitzar
 
  

Si vosté és una Entitat Externa haurà de canviar la vocal 'E' del seu codi de centre per un '8'. Per exemple, si el seu codi és 46E00001 haurà d'introduir per a la descàrrega 46800001.

Els móduls Biblioteca, Menjador, Inventari, Transport i Beques, poden instal·lar-se en un altre directori o en un altre ordinador on no estiga instal·lat el programa principal, en cas de fer-ho així, tingueu en compte que :

1.-Hi ha que instal·lar primer la llibreria suport Foxprow.

2.-Quan acabe la instal·lació us farà una pregunta pareguda a "Desitja portar les taules de gestió de centres ?" . Ací us està demanant un disquet amb dades com a alumnes etc. que s'obtè des del programa principal de Gestió de Centres en l'opció "Processos / Exportar dades a".

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA