D.G. Innovació Tecnològica Educativa

ANTIVIRUS

Inici > Antivirus

McAfee ANTIVIRUS

 

On instal·lar-lo?

L'antivirus ha d'estar instal·lat en tots els ordinadors distribuïts per la Conselleria d'Educació amb el sistema operatiu Windows. En tots estos equips la instal·lació ve per defecte, per la qual cosa només caldrà prestar especial atenció a les actualitzacions.

No obstant això, també haurà d'instal·lar-se com a mesura de seguretat en aquells equips que, distribuïts o no per la Conselleria d'Educació, es troben connectats en la línia de la secretaria del centre.

NOTA: Les llicències dels productes McAfee són només per a la instal·lació en l'àmbit dels centres docents. En cap cas haurà d'instal·lar-se fora d'estos.

 

On es troba el programa d'instal·lació?

L'antivirus ve instal·lat per defecte en tots els equips amb el sistema operatiu Windows que la Conselleria d'Educació distribuïx als centres, tal com s'ha mencionat en l'apartat anterior. En estos casos, no haurà de realitzar-se cap instal·lació.

Per al cas dels equips en què cal instarlar l'antivirus (tots els connectats a la línia de la secretaria del centre) i este no ve per defecte per tractar-se d'un equip no distribuït per la Conselleria d'Educació, el programa està accessible a través d'FTP.

La direcció IP del servidor FTP és 193.144.125.8. Si té dubtes de com descarregar el programa a través d'FTP, consulte el document següent: Com descarregar un fitxer des del FTP'.

NOTA: El servidor FTP només és accessible des de la línia de secretaria.

 

Com instal·lar-lo?

Passos per a la instal·lació de l'antivirus:

PAS 1. Codificació dels ordinadors del centre

Per a realitzar una actualització correcta de l'antivirus en els ordinadors on estiga instal·lat, caldrà seguir una nomenclatura establida per a identificar cada equip.

S'utilitzarà el camp 'Nom de PC' per a establir la identificació de l'equip. Este camp inclourà dades relatives a:

 • El codi del centre
 • La dependència o lloc on es troba
 • El número de l'equip dins de la dependència (amb dos dígits)

Cada grup haurà d'anar separat pel caràcter subratllat (guió davall del teclat). No s'han d'emprar més de 15 caràcters. Per a XP es posarà guió normal perquè no acceptarà l'altre.

La dependència haurà de ser una de les següents (on 'n' és un número que s'utilitzarà si hi ha unes quantes dependències d'un mateix tipus en el centre):

 • SE (secretaria)
 • SE_srv (per al servidor de la secretaria, en cas que existisca)
 • AUn (aula d'informàtica)
 • AUnsrv (per al servidor de l'aula d'informàtica)
 • CFn (aula de cicle formatiu)
 • BI (biblioteca)
 • D (despatxos de la junta directiva)
 • DPn (departaments)
 • DCn (diversificació curricular)
 • SO (servici d'orientació)
 • TE (taller de tecnologia)
 • OT (altres dependències)

Per exemple, els ordinadors d'una aula de Cicle Formatiu (en este cas la tercera del centre) seria: 46007584_CF3_01, 46007584_CF3_02, ...

Per exemple, els ordinadors de secretaria seria: 46007584_SE_01, 46007584_SE_02, ...

Per exemple, els ordinadors servidors seria: 46007584_SE_srv (servidor de secretaria) , 46007584_AU2srv (servidor de l'aula 2), ...

NOTA: En la majoria dels casos, no hi haurà ja equips Windows en les dependències esmentades.

A continuació es detalla com definir el nom de l'equip en les distintes versions de Windows:

Windows 98:
 • Fer clic en 'inici', seleccionar 'configuració', fer clic en 'panell de control'.
 • Fer doble clic sobre la icona 'xarxa' per a obrir el quadro de diàleg 'xarxa'.
 • Posicionar-se sobre la solapa 'identificació' i omplir els camps.
Windows 2000 :
 • Fer clic amb el botó dret del ratolí sobre 'mi PC'.
 • Seleccionar l'opció 'propietats'.
 • Fer clic en la pestanya 'identificació de xarxa'.
 • Fer clic sobre el botó 'propietats'.
 • En el camp 'nom d'equip', escriure el nom de l'equip corresponent.
Windows XP:
 • Fer clic amb el botó dret del ratolí sobre 'mi PC'.
 • Seleccionar l'opció 'propietats'.
 • Fer clic en la pestanya 'nom d'equip'.
 • Fer clic sobre el botó 'canviar...'.
Windows Vista:
 • Fer clic en 'inici' i triar l'opció 'panell de Control'.
 • Fer doble clic sobre l'opció 'sistema i manteniment,' i després triar l'opció 'sistema'.
 • Dins de 'sistema', fer clic sobre l'enllaç 'mostrar el nom d'este equip'.
 • Fer clic sobre l'opció 'canviar la configuració' .
 • En el camp 'nom d'equip', escriure el nom de l'equip.

PAS 2. Desinstal·lació de qualsevol altre antivirus instal·lat en l'equip

PAS 3. Instal·lació de l'antivirus

En el sistema operatiu Windows 98, s'haurà d'instal·lar la versió 4.5 de l'antivirus. Es recomana seguir les indicacions del document 'Instal·lació de la versió 4.5 de l'antivirus'.

En el sistema operatiu Windows XP, 2000 o Vista, s’haurà d’instal·lar la versió 8.7 de l’antivirus. Es recomana seguir les indicacions del document 'Instal·lació de la versió 8.7 de l'antivirus'.

PAS 4. Instal·lació de l'agent EPO

L'agent EPO és l'encarregat de connectar-se al servidor d'actualitzacions i realitzar les descàrregues oportunes. De manera que per a tindre l'antivirus al dia, és necessari instal·lar-lo. Es recomana seguir les indicacions del document 'Instal·lació de l'agent EPO'.

 

Com actualitzar-lo?

EN ORDINADORS AMB CONNEXIÓ A INTERNET

Una vegada instal·lat l'antivirus i l'agent EPO, s'actualitzarà automàticament i gratuïtament des del servidor d'actualitzacions de la Conselleria d'Educació, a través d'Internet.

EN ORDINADORS SENSE CONNEXIÓ A INTERNET

En aquells ordinadors que no disposen de connexió a Internet, caldrà descarregar-se les actualitzacions des del servidor d'actualitzacions de la Conselleria d'Educació en un equip connectat a la línia de secretaria i copiar-lo en un suport portable per a instal·lar-les en l'equip sense connexió a Internet.

Per a això, caldrà connectar-se per ftp al servidor (vegeu document INSTAL·LACIÓ AGENT EPO) i descarregar el fitxer superdat (sdatxxxx.exe, sent xxxx la versió del DAT) que es troba en la ruta ftp://193.144.125.8/Actualitzaciones/. Una vegada copiat este fitxer en l'ordinador sense accés a Internet, executar-lo i seguir les instruccions de l'assistent:

Asistente SuperDAT 2.2.: Haga clic en Siguiente para continuar o en Cancelar para abandonar

NOTA: El fitxer superdat es pot descarregar també de la pàgina web de McAfee

COMPROVAR SI L'EQUIP ESTÀ ACTUALITZAT

Per a comprovar si l'antivirus està actualitzat, fer clic amb el botó dret sobre la icona McAfee (una M de color roig) en la barra de tasques i seleccionar l'opció 'VirusScan Enterprise'. En la finestra que aparega, cal comprovar la data del camp 'Data de creació de DAT'. Esta data indica l'últim dia que es va actualitzar l'antivirus.

 

Tasques de manteniment

McAfee

Una vegada instal·lat l'antivirus, apareixerà una icona en la barra de tasques que engloba el de l'agent EPO i el de McAfee VirusScan i es crearà un grup de programes en Inici -> Programes -> McAfee. A continuació es detallen les entrades que hi apareixen.

Anàlisi sota demanda

Permet comprovar l'existència de virus en la memòria, en els processos i en els discos de l'equip. Si es detecta un virus, la primera acció és intentar netejar el fitxer; si no s'aconseguix, l'antivirus l'eliminarà. Les opcions que no es poden modificar vénen definides des del servidor de la Conselleria.

Anàlisi en temps real

Estes propietats vénen definides des del servidor de la Conselleria i no poden ni han de ser modificades.

Consola de VirusScan

Des de la consola es pot comprovar que l'antivirus té actives totes les funcionalitats. La majoria d'estes vénen definides des del servidor de la Conselleria i no es poden modificar.

La tasca d'AutoUpdate s'encarrega diàriament d'actualitzar l'antivirus. Fent-hi doble click es pot forçar una actualització en eixe moment. Si l'antivirus no s'actualitza, descarregue i instal·le manualment el fitxer superdat (sdatxxx.exe) segons el procediment descrit més amunt en este document.

Què fer en cas d'infecció?

Alguns virus s'allotgen en la memòria o realitzen canvis en el registre i aparentment els elimina l'antivirus, però en reiniciar el PC tornen a estar-hi presents. Si coneix el nom del virus pot visitar la pàgina McAfee Threat Center (veja també els enllaços que es descriuen més avall).

En esta pàgina web trobarà informació detallada de com es comporta el virus i com poder eliminar-lo. Així mateix, hi ha ferramentes o pedaços que automatitzen este procés d'eliminació.

En altres casos haurà de realitzar una arrancada en fred. Col·loque el disc d'emergència en la disquetera (protegisca'l primer contra escriptura abaixant la pestanyeta), encenga el PC i seguisca les instruccions.

Enllaços d'interés:

 

Recomanacions de seguretat

Normes per a una correcta protecció:

 • Comprovar periòdicament que l'antivirus està actualitzat.
 • No obrir arxius procedents de remitents desconeguts.
 • Mantindre els paràmetres de protecció donats per defecte (sobretot els referents a la protecció enfront d'Internet i el correu electrònic).
 • Instal·lar, per seguretat, els pedaços recomanats per al sistema operatiu.
 • Si s'usa Outlook, desactivar la vista prèvia del correu.
 • Realitzar còpies de seguretat periòdiques.
 • Verificar abans d'obrir un nou missatge de correu electrònic que procedix d'un remitent conegut i que l'assumpte no genera desconfiança.
 • Evitar la descàrrega de programes de llocs no segurs en Internet.
 • Rebutjar arxius que no s'hagen sol·licitat quan s'estiga en xats o grups de notícies (news).
 • Instal·lar un talla focs (firewall).
 • Sospitar dels missatges que vénen sense encapçalament o en un idioma diferent del del remitent suposat.
CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA