Organismes

Portals

Educació especial

Educació especial

Des d'aquesta secció es desenvolupa la planificació de l'educació especial, entesa com el conjunt de recursos personals i materials, les tecnologies d'ajuda, que augmenten les capacitats funcionals, faciliten l'accés al currículum i milloren la comunicació, així com els recursos organitzatius i curriculars, posats a l'abast de l'alumnat amb necessitats educatives especials per a aconseguir el màxim desenvolupament personal en l'entorn més normalitzat possible.