Organismes

Portals

Tràmits i contactes

Tràmits i contactes

 

Xarxa CEFIRE

CONTACTA AMB LA XARXA CEFIRE

 

SDGFP (Subdirecció General de Formació del Professorat)

 

Per a realitzar una sol·licitud de registre o sol·licitar duplicats de certificats de data anterior a l’any 2013 per a l’Historial Formatiu (Compte de Formació) s’ha de realitzar a través d’un Tràmit Z dirigit a la Subdirecció General de Formació del Professorat (Registre i Acreditació Docent).

  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que estableix en el seu article 14. Dret i obligació de relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques:
  • Article 14.2. En tot cas, estaran OBLIGATS A RELACIONAR-SE a través DE MITJANS ELECTRÒNICS amb les Administracions Públiques per a la realització de qualsevol tràmit d'un procediment administratiu, almenys, els següents subjectes:
  • e) Els empleats de les Administracions Públiques per als tràmits i actuacions que realitzen amb elles per raó de la seua condició d'empleat públic, en la forma en què es determine reglamentàriament per cada Administració.

 

Per a traslladar una incidència sobre l’Historial Formatiu (Compte de Formació) (exemple: Subsanació de resolució d’expedients, dispose d’un certificat en paper amb 30h i en OVIDOC Compte Formació apareix amb 20h)

  • Accedir a OVIDOC – Formació - Historial Formatiu/Sexennis – Prémer botó: «Comunicar Incidència Sobre Activitats de Formació i Millora»
  • El botó per comunicar una incidència en OVIDOC, no s’utilitzarà per a sol·licitar el registre de documentació ni per a sol·licitar duplicats de certificats de formació. 
  • NOTA: En breu es podrà descarregar un certificat signat de l’Historial Formatiu des d’una pestanya que estarà ubicada en OVIDOC-HISTORIAL FORMATIU.

 

Per a incidències i comunicacions d’altres procediments o convocatòries:

 

IMPORTANT: Totes les sol·licituds es realitzaran en previsió dels processos administratius del personal docent i sempre adreçades al tràmit i correu corresponent.