Organismes

Portals

Mapa xarxa CEFIRE

Mapa xarxa CEFIRE

Els centres de formació, innovació i recursos educatius de la Comunitat Valenciana són els órgans de l'administració educativa per a la formació permanent del professorat. Els CEFIRE tenen com a finalitat afavorir la formació del docent com a professional exigida per l'actual sistema educatiu en els seus aspectes fonamentals referents a la formació personalitzada, la participació i col·laboració dels pares i tutors, l'atenció a la diversitat, el desenrotllament de capacitats, el foment d'hàbits eductius i instructius, l'activitat investigadora, l'orientació educativa, l'avaluació dels processos d'ensenyament-aprenentage, la relació amb l'entorn, la formació en el respecte i defensa del medi ambient i l'educaió en valors. Actuen de manera coordinada i seguint les indicacions que s'estableixen tant des del Servei de Planificació i Gestió de la Formació Permanent del Professorat, com des de la Subdirecció General de Formació del Professorat. La xarxa de CEFIRE incorpora els CEFIRE territorials i CEFIRE específics.

CEFIRES TerritorialsCefire Vinarós Cefire Castelló Cefire Artisticoexpresiu Cefire Sagunt Cefire Formació Professional Cefire València Cefire Educació Inclusiva Cefire Educació Infantil Cefire CTEM Cefire Torrent Cefire Plurilingüisme Cefire Xàtiva Cefire Gandia Cefire Alcoy Cefire Elda Cefire Alacant Cefire Humanístic i Social Cefire Elx Cefire Orihuela Cefire Vinarós Cefire Sagunt Cefire Formació Professional Cefire Torrent Cefire Plurilingüisme Cefire Xàtiva Cefire Gandia Cefire Alcoy Cefire Elda Cefire Elx Cefire Orihuela Cefire Castelló Cefire Artisticoexpresiu Cefire València Cefire Torrent Cefire Gandia Cefire Elda Cefire Alacant Cefire Humanístic i Social

CEFIRES Específics

Àmbit