Contacte

Contacte

Servei d'Educació Plurilingüe

correu electrònic: sep@gva.es

On estem?

Escala 1, Segona planta, Porta D

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Avda Campanar, 32 València

Horari

Matins de dilluns a divendres: 9 a 14'30 hores

Novetats

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l’Acord administratiu entre la Generalitat, a través de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, i el Servei Cultural de l’Ambaixada de França-Institut Français d’Espanya, en desenvolupament de l’Acord marc entre el Govern del Regne d’Espanya i el Govern de la República...

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2019, del director general de Relacions amb les Corts, per la qual es publica l'Acord administratiu entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i el Servei Cultural de l'Ambaixada de França-Institut Français d'Espanya, en desenvolupament de l'Acord marc entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Francesa per a afavorir la col·laboració entre totes dues institucions en matèria de programes educatius, lingüístics i de formació professional.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions específiques per a l’admissió de l’alumnat en la doble titulació de batxiller i de baccalauréat, a partir del curs 2019-2020, en els instituts d’Educació Secundària de la Comunitat Valenciana autoritzats.

RESOLUCIÓ de 6 de maig de 2019, de la Direcció General de Centres i Personal Docent, per la qual s'estableixen les condicions específiques per a l'admissió de l'alumnat en la doble titulació de batxiller i de baccalauréat, a partir del curs 2019-2020, en els instituts d'Educació Secundària de la Comunitat Valenciana autoritzats. 

Sol·licitud d'admissió en Batxibac

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se publica la lista provisional de centros educativos que en el curso 2019-2020 podrán recibir un auxiliar de conversación en lengua extranjera

RESOLUCIÓ de 2 de maig de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es publica la llista provisional de centres educatius que al curs 2019-2020 podran rebre un auxiliar de conversa en llengua estrangera.

Annex I: centres admesos i exclosos

RESOLUCIÓ de 23 d’abril de 2019, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’autoritza la implantació del programa experimental de batxillerat Batxibac en el centre IES Carrús d’Elx durant el curs 2019-2020 i es prorroga l’autorització d’aquest mateix programa als centres IES Professor Broch i Llop de Vila-real i IES Ausiàs March de Manises durant el curs 2019-2020.

RESOLUCIÓ de 23 d'abril de 2019, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza la implantació del programa experimental de batxillerat Batxibac en el centre IES Carrús d'Elx durant el curs 2019-2020 i es prorroga l'autorització d'aquest mateix programa als centres IES Professor Broch i Llop de Vila-real i IES Ausiàs March de Manises durant el curs 2019-2020. 

RESOLUCIÓ PEL 2019

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es regula la sol·licitud de participació i l'aplicació del Portfolio Europeu de les Llengües i el Portfolio Europeu de les Llengües electrònic, e-PEL (+14), en els centres d'Educació Infantil i Primària, d'Educació Secundària, de Cicles Formatius, de Formació de Persones Adultes i d'Escoles Oficials d'Idiomes de la Comunitat Valenciana, i s'estableixen les condicions per al reconeixement com a activitat de formació del professorat