Contacte

Contacte

Servei d'Educació Plurilingüe

correu electrònic: sep@gva.es

On estem?

Escala 1, Segona planta, Porta D

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Avda Campanar, 32 València

Horari

Matins de dilluns a divendres: 9 a 14'30 hores

Novetats

Resolución provisional de 12 de abril de 2019, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se conceden las asignaciones económicas para la realización de proyectos de intercambios escolares de alumnado de centros públicos para mejorar la competencia comunicativa y favorecer la cohesión lingüística.

RESOLUCIÓ provisional de 12 d'abril de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es concedeixen les assignacions econòmiques per a la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística. 

Jornadas de intercambio de experiencias del profesorado de valenciano en zona de predominio lingüístico castellano

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d’Educació i Formació Professional per a l’assignació d’auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2019-2020.

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2019, de la Direcció General de Política Educativa, per la qual es convoca el procediment de sol·licitud de participació en el procés de selecció dels centres públics que seran proposats al Ministeri d'Educació i Formació Professional per a l'assignació d'auxiliars de conversa en llengües estrangeres per al curs 2019-2020.

Webconferencia, organizada desde Cambridge, dedicada al valenciano tanto en el apartado académico como en el lúdico.

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la realització de projectes d’intercanvis escolars d’alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística

RESOLUCIÓ de 17 de gener de 2019, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la realització de projectes d'intercanvis escolars d'alumnat de centres públics per millorar la competència comunicativa i afavorir la cohesió lingüística.