Logo FSE

T'interessa

Fases del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals (PAACP)

Fases del procediment d'avaluació i acreditació de les competències professionals (PAACP)

Fases del procediment

Per tal de confirmar que la vostra experiència professional o formació no formal vos capacita per a realitzar determinades tasques dins d’una professió, heu d’inscriure-vos en un procediment anomenat Procediment d’Avaluació i Acreditació de les Competències Professionals (PAACP) en el qual anireu passant per una seria de fases que s’expliquen a continuació.


 

Fase 0.1. Informació i Orientació general

És en realitat una fase prèvia (i per tant voluntària) però que vos recomanem encaridament. Com a resultat d’esta fase hauríeu de saber:

 • Si realment necessiteu acreditar-vos o no i quines acreditacions oficials podríeu obtindre.
 • Per quina família professional s’heu de presentar (Comerç, Administració, Turisme, etc.).
 • En què consisteix el procediment (fases, requisits, inscripció, drets i obligacions).
 • Quin abast tenen les acreditacions (Per a què serveixen? Fins on puc arribar amb elles? Puc treballar amb elles?).

On podeu conseguir esta orientació?

 • IVQP (web, presencial, email)
 • Espais LABORA
 • Centres de FPA (Formació Professional d’Adults)
 • AODL local
 • Servei d’Orientació i/o professorat de FOL de Centres de Formació Professional (pròximament)

Fase 0.2. Inscripció

Encara que el procediment s’inicia amb la publicació de la convocatòria en el DOGV, la convocatòria permanent implica que ja es va publicar en el seu moment i que la convocatòria sempre està oberta, és a dir, la inscripció es pot fer en qualsevol moment.  Mireu l’apartat específic d'inscripció.

Fase 0.3. Pre-assessorament

Una vegada feta la inscripció a través del web, la comissió comprovarà si compliu tots els requisits de participació.

 • En cas de què no compliu els requisits se vos comunicarà l’exclusió i els terminis per a la reclamació.
 • En cas de què acompliu els requisits però no s’hagueu inscrit al lloc correcte se vos comunicarà que heu de canviar de seu amb les possibilitats. Ací podeu elegir la nova seu (on no perdreu l’ordre d’arribada) o anul·lar la inscripció.  
 • En cas de què tot estiga correcte, un/a membre de la comissió vos ajudarà a definir els vostre objectiu i vos proposarà,  en funció del vostre perfil professional i formatiu, les UCs en  les quals iniciareu l'assessorament.
 

 1. En primer lloc heu de pagar unes taxes que, en esta fase, no estan en funció de la quantitat d'UCs sobre les quals voleu ser assessorats/des sinó que és una quantitat fixa
 2. Quan un/a assessor/a vos cite, haureu  de presentar-ne el justificant (junt amb la resta de documentació).
 3. L’assessor/a vos ajudarà a revisar i ordenar tota la vostra experiència i la vostra formació no formal i valoraran si es correspon amb UCs existents i, en cas de convocatòria ordinària,  amb les unitats de competència convocades (en l'actual convocatòria permanent les UCs acreditables no són un grup concret i tancat).   
 4. L'assessor/a després farà un informe orientatiu sobre la conveniència o no que accediu a la Fase d’Avaluació; amb quines UCs i sobre les Competències Professionals que considera ja suficientment justificades.

En cas de què l’assessor/a crega que no heu de continuar el procediment; o sí que podeu continuar però no en alguna UC perquè creu que no sereu capaços de demostrar competència suficient en eixa UC, teniu dret a rebre orientació de com obtenir eixa competència a través de formació, preferiblement formal.

Ara bé, encara que l’informe siga contrari a continuar tot el procediment o a continuar el procediment en determinades UCs, vosaltres podeu decidir continuar-lo amb les UCs que desitgeu.

 1. Haureu de presentar una sol·licitud i abonar les taxes corresponents segons les UCs en les què s’hàgeu inscrit.
 2. Quan se vos cite a la primera entrevista, haureu de mostrar:
  • L’informe orientatiu
  • El justificant de les taxes
 3. En aquesta fase, un/a o diversos avaluadors/es comprovaran si teniu, per a les UCs sol·licitades, la competència professional requerida en les realitzacions professionals, tenint en compte el context professional.

Per a això vos poden fer molts tipus de proves, des de l'anàlisi de l'expedient generat en la fase d'assessorament, d'entrevistes professionals, de simulacions professionals; Guia d'Evidències;  Qüestionari d'Autoavaluació o de tècniques semblants. Tot i que és possible una prova escrita, en general no es recomana; ni s’ha de vore esta fase com un “examen tradicional".

En cas de què no demostreu competència suficient en alguna UC, heu de rebre orientació de com obtenir-la a través de formació, preferiblement formal.

 

En esta fase, en principi, no heu de fer res. Una vegada finalitzada l'avaluació, la comissió avaluadora enviarà la documentació a l’IVQP, qui, d’aquelles UCs en les que heu demostrat competència professional suficient, expedirà acreditacions que s’afegiran al registre oficial corresponent i que se vos remetran, via correu electrònic, en document annex signat per la Direcció General de Formació Professional (DGFP).

Amb les acreditacions rebudes (que és un document oficial que justifica quines UCS teniu adquirides) i les orientacions proporcionades per l'avaluador/a decidireu, si és el cas:

 • Sol·licitar un Certificat de Professionalitat si finalment teniu acreditacions de totes les UCs que configuren un Certificat de Professionalitat.

 • Sol·licitar la matrícula en un Cicle Formatiu d'FP si compliu els requisits d’accés, on podreu convalidar una sèrie de mòduls professionals (les UCs dels quals coincidisquen amb les UCs acreditades) d'eixe cicle. 

 • Qualsevol altra via que siga del vostre interés.