T'interessa

Organismes

Portals

Comissió de Projectes Legislatius I Planificació

Comissió de Projectes Legislatius I Planificació

Funcions

  • Promoció de la consciència d'identitat i dels valors històrics i culturals del poble valencià per mitjà del coneixement de la cultura pròpia, i especialment l'aplicació de la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià.
  • Els criteris i el contingut dels projectes de llei que en matèria educativa el Consell de la Generalitat Valenciana es propose remetre a les Corts Valencianes per a la seua aprovació.
  • Els criteris bàsics dels reglaments generals elaborats en execució de les lleis que en matèria educativa aproven les Corts Valencianes.
  • El compliment de les normes legals en els centres públics i privats.
  • El règim dels centres docents.

Composició

 

Membres Càrrec Organització
Fullana Mestre, Jaume Vicepresident del CECV
Administració Educativa Autonòmica
Cerver Dasí, Mercé   Inspectors/es d'Educació
Cañada Solaz, Rosa Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
García Trapiello, Luis   Reconegut Prestigi
Juliá Tomás, Eva   Professorat. Privat USO
López Oliva, Alejandro   Pares i mares alumnat - Privat (CONCAPA)
López Marinas, Juan Jose   Organitzacions Empresarials (CEV)
Amorós Galiana, Ignaci   Professorat Públic (STEPV)
Martínez Quirós, Enrique
 
Alumnat - Públic (FAAVEM)
Moragues Benavent, Jeremies   Administració Educativa Autonòmica
Pérez Gea, Ginés   Administració Educativa Autonòmica
Rodríguez Arroyo, Vicenta Presidenta Comissió Titulars de Centres Privats (FED.ED. Y GESTIÓN)
Terrero González, Sonia   Pares i Mares Alumnat - Públic (COVAPA)
Peiró Cloquell, Antonio   Professorat Privat (FSIE)