T'interessa

Organismes

Portals

Comissió de Correspondència i Gestió

Comissió de Correspondència i Gestió

Funcions

 • S'ocupa de la gestió econòmica del CECV.
  • Elabora el projecte de pressupost anual del CECV.
  • Establix els criteris i el seguiment de la seua execució.
  • Eleva a la Comissió Permanent o al Ple les propostes corresponents sobre l'esmentat pressupost i sobre la seua evolució.
 • S'ocupa de les relacions del CECV amb les institucions, entitats i persones que s'hi adrecen o que siguen les destinatàries dels escrits o iniciatives del propi Consell, així com de tots aquells temes que, entorn d'açò, li delegue la Comissió Permanent o el Ple.
  • Coneixement de la correspondència rebuda i emesa pel CECV i seguiment de la mateixa
  • Elevar a la Comissió Permanent o al Ple les propostes pertinents sobre la destinació dels escrits rebuts i sobre el contingut i la direcció de les respostes i iniciatives emanades del CECV en este context.

Composició

Membres Càrrec Organització
Fullana Mestre, Jaume
 
Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonómica
Cañada Solaz, Rosa Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
Carbonell Peral, Sergio Vicepresident Comissió Professorat Privat (FSIE)
Gil García, M. Carmen   Professorat Públic (STEPV)
Martínez Gregori, Lluïsa  Presidenta Comissió
Administració Educativa Autonòmica
 
Milanés Aparicio, Juan Antonio
  Pares i mares d'alumnes Públic (Gonzalo Anaya)
Araujo Montahud, Rafael   Pares i mares d'alumnes Privat (CONCAPA CONVAL)
Salvador Muñoz , Encarna    Reconegut prestigi
Domínguez Sánchez, Estrella   Alumnat privat (ASVAES)
Cerver Dasí, Mercè   Inspecció educativa