T'interessa

Organismes

Portals

Comissió de Dictàmens i Informes

Comissió de Dictàmens i Informes

Funcions

  • Emissió de dictàmens i informes específics sobre la situació de l'ensenyança a la Comunitat Valenciana, així com qualsevol altra funció que li siga encomanada.

Composició

Membres Càrrec Organització
Fullana Mestre, Jaume Vicepresident del CECV Administració Educativa Autonómica 
Carbonell Peral, Sergio   Provessorat - Privat (FSIE)
Cañada Solaz, Rosa Presidenta del CECV Administració Educativa Autonòmica
Mateu Blasco, Santiago   Organitzacions Sindicals (CCOO PV)
Ibáñez Abad, Sonia   Professorat Públic (STEPV) 
Juliá Tomás, Eva Maria   Professorat Privat (USO)
López Oliva, Alejandro   Pares i Mares Alumnat - Privat (CONCAPA CONVAL)
Salvador Muñoz, Encarna Vicepresidenta de la Comissió Reconegut prestigi
Terrero González, Sonia   Pares i Mares Alumnat - Públic (COVAPA)
Ortega Gil, Pablo President de la Comissió Inspectors/es de Educació
Sánchez Grande, Raquel   Pares i Mares Alumnat - Públic (GONZALO ANAYA)
Fco Javier González Zurita   Organitzacions Sindicals (UGT PV)