Consell Escolar de la Comunitat Valenciana

T'interessa

Organismes

Portals

Biblioteca

Biblioteca

La Secretaria del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana té a la disposició de qui ho sol·licite, Memòries, Informes, publicacions i estudis sobre educació remesos pel Consell Escolar de l'Estat, Consells Escolars Autonòmics i altres organismes i institucions.

Per a poder realitzar la consulta d'estes publicacions poden posar-se en contacte amb la Secretaria del CECV.