D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT 2021

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2021   -Bases reguladores (DOGV núm. 8912, de 24/09/2020) -Regulatory rules (no legal value)...

III. SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJIGENT) - 2021

III. SUBVENCIONS A L'EXCEL·LÈNCIA CIENTÍFICA DE JÚNIORS INVESTIGADORS (SEJIGENT) - 2021   Bases reguladores (DOGV núm. 8912, de 24/09/2020) Regulatory rules (no legal value)   CONVOCATÒRIA...