2018

A) Programa I+D+i

Annex I. Acrònim de la subvenció: ACIF. Fons Social Europeu
Annex IV. Acrònim de la subvenció: APOSTD. Fons Social Europeo
Annex X. Acrònim de la subvenció: AICO

B) Equipament i infraestructures FEDER 2014-2020

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES FEDER 2014-2020 RESOLUCIÓ de...

C) Formació suport tècnic I+D+i. Garantia juvenil

I. Subvencions per a millorar la formació i l'ocupabilitat de personal tècnic i de...

D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

II. Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència...
IV. Subvencions per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes...