2019

A) Programa I+D+i

Annex I. Acrònim de la subvenció: ACIF. Fons Social Europeu
Annex III. Acrònim de la subvenció: GRISOLIA
Annex IV. Acrònim de la subvenció: APOSTD. Fons Social Europeu
PLA DE CONTROL DE LES SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA (I+D+i) ...
Annex X. Acrònim de la subvenció: AICO

D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

I. Subvencions per a la contractació d'investigadores i investigadors doctors d'excel·lència per a desenvolupar un projecte d'R+D+i a la Comunitat Valenciana (CIDEGENT) ...
II. Subvencions per a la contractació de doctors i doctores amb experiència internacional (CDEIGENT) II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB...
III. Subvencions per a la contractació de joves doctor(e)s per al desenvolupament d'un projecte de transferència tecnològica en empreses valencianes (CPTTGENT) ...
IV. Subvencions per a la formació de doctors i doctores en empreses valencianes (FDEGENT) IV. SUBVENCIONS PER A LA FORMACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES EN EMPRESES...