D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

II. SUBVENCIONS PER A LA CONTRATACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2020

II. SUBVENCIONS PER A la CONTRACTACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES AMB EXPERIÈNCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2020 Bases reguladores Regulatory rules (no legal value) CONVOCATÒRIA RESOLUCIÓ de 19 de...

IV. SUBVENCIONS PER A LA FORMACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES EN EMPRESES VALENCIANES (FDEGENT) - 2020

IV. SUBVENCIONS PER A la FORMACIÓ DE DOCTORS I DOCTORES EN EMPRESES VALENCIANES (FDEGENT) - 2020   Bases reguladores Regulatory rules (no legal value)   CONVOCATÒRIA RESOLUCIÓ de 19 de desembre de...