D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

CDEIGENT 2024

NOU!: Les bases de les subvencions a l'empara del Programa Pla GenT es troben en fase de tramitació i s'espera que, després de la seua aprovació, tinga lloc la primera convocatòria

CIDEGENT 2024

NOU!: Les bases de les subvencions a l'empara del Programa Pla GenT es troben en fase de tramitació i s'espera que, després de la seua aprovació, tinga lloc la primera convocatòria  

SEJIGENT 2024

NOU!: Les bases de les subvencions a l'empara del Programa Pla GenT es troben en fase de tramitació i s'espera que, després de la seua aprovació, tinga lloc la primera convocatòria