D) Programa per al suport a persones investigadores amb talent - Pla GenT

D.1) Investigadors doctors d'excelencia (CIDEGENT)

I. SUBVENCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR DOCTOR D'EXCEL·ÈNCIA PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE D'R+D+I A LA COMUNITAT VALENCIANA (CIDEGENT) - 2023 CIDEGENT 2023 Bases...

D.2) Doctors amb experiència internacional (CDEIGENT)

II. SUBVENCIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE DOCTORES Y DOCTORAS CON EXPERIENCIA INTERNACIONAL (CDEIGENT) - 2023 CDEIGENT 2023 Bases reguladoras (DOGV núm. 8912, de 24/09/2020) Regulatory rules (no...

D.3) Subvencions a l'excel·lència científica de júniors investigadors (SEJIGENT)

III. SUBVENCIONES A LA EXCELENCIA CIENTÍFICA DE JUNIORS INVESTIGADORES (SEJIGENT) - 2023 SEJIGENT 2023 Bases reguladoras (DOGV núm. 8912, de 24/09/2020) Regulatory rules (no legal value)...