B) Equipament i infraestructures FEDER 2021-2022

Ves enrere EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES PO FEDER

EQUIPAMENT I INFRAESTRUCTURES PO FEDER

IDIFEDER 2021-2022

 

 

Contacte: politica_cientifica@gva.es

Termini de presentació de sol·licituds del 15-10-2020 al 02-11-2020
En procés d'avaluació per experts externs  
Proposta de resolució provisional de concessió (publicació web) 14-05-2021; termini aportació documentació concedides: fins al 28/05/2021
Resolució definitiva de concessió (publicació web) 30-06-2021

 

INFORMACIÓ SOBRE LA PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

MODELS NORMALITZATS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

1. Memòria.

2. Previsió de l'indicador C025:

 2.1 Annex E (Previsió de l'indicador)

 2.2 Timesheet (només aportar "Hores Anuals")

 2.3 Fitxa de càlcul d'execució

3. Declaració responsable sobre el compliment de les polítiques horitzontals comunitàries.

CURRÍCULUMS QUE HAN D'ACOMPANYAR LA SOL·LICITUD

            1. Curriculum Vitae

Preferentment s'hi ha d'adjuntar Currículum segons el model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum mitjançant una de les opcions següents:

a) Per mitjà de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

RESOLUCIONS

JUSTIFICACIÓ 2021

  • Procediment i tramitació de la justificació

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ 2021

 

JUSTIFICACIÓ 2022

DOCUMENTS PER A LA JUSTIFICACIÓ 2022

PLA DE CONTROL