A) Programa I+D+i

Ves enrere XV. Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics

XV. Subvencions per a la promoció i dinamització dels parcs científics

PPC-2020

 

 

Contacte:

Amparo Pascual Ferrer - 961 970 819

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

 

Termini de presentació de sol·licituds  del 16-09-19 al 04-10-19 
En procés d'avaluació per experts externs  
Resolució de concessió  

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Escriptura de constitució de l'entitat gestora del parc, en el cas de ser el sol·licitant. (document escanejat amb un grandària màxima de 4000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

  • Document acreditatiu de la representació legal del parc, en el cas de ser el sol·licitant. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)

RESOLUCIONS

JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DELS PARCS CIENTÍFICS (PPC/2020)

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS CORRESPONENTS A 2020

UNIVERSITATS DE LA COMUNITAT VALENCIANA QUE TINGUEN VINCULAT UN PARC CIENTÍFIC

 

ENTITATS GESTORES D'UN PARC CIENTÍFIC, AMB PERSONALITAT JURÍDICA PRÒPIA PARTICIPADES PER UNA UNIVERSITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA