A) Programa I+D+i

Ves enrere VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

VIII. Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d’investigació radicats fora de la Comunitat Valenciana

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

  • Llevat que la documentació ja es trobe en poder de l'administració actuant, si l'investigador exerceix les seues funcions en una entitat privada, s'acompanyarà la documentació prevista en l'article 14.6 de les bases reguladores. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip)
  • Documentació aportada en altres subvencions d'aquesta convocatòria.

 

RESOLUCIONS

 

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS

INSTRUCCIONS RELATIVES A BEST 2020

Documentació de les obligacions a complir i justificació:

-Model de domiciliació bancària (dades bancàries). (Termini de 20 dies des de la resolució de concessió)

-Document d'incorporació al centre. (Termini 20 dies següents des de la incorporació)

-Certificat d'estada. (Termini de 20 dies hàbils des de la finalització de l'estada)

-Informe del treball realitzat. (Termini de 20 dies hàbils des de la finalització de l'estada)

-Sol·licitud per a autoritzar modificacions