A) Programa I+D+i

Ves enrere VII. Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

VII. Subvencions per a la realització d’estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana

AEST-2020

 

 

Contacte:

Rosa Molina - 961 970 808

Mª José Rodrigo García - 961 923 379

Aurelio Sáez Martínez - 961 970 017

 

Termini de presentació de sol·licituds

del 16-09-19 al 04-10-19

En procés d'avaluació per experts externs

 

Resolució de Concessió

 

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Curriculum vitae

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

  • Conveni entre el centre d'investigació i l'empresa on s'haja de fer l'estada, en el qual conste el consentiment de l'empresa per a fer l'estada, les condicions en què es farà, la descripció del projecte d'investigació i els objectius d'innovació que es pretén obtindre.  (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip).

  • Declaració responsable de l'investigador sol·licitant de no tindre cap participació en el capital social de l'empresa on se sol·licita fer l'estada. (document escanejat amb un grandària màxima de 2000k, amb extensió vàlida jpg, jpeg, pdf, doc, zip).

  • Documentació aportada en altres ajudes d'aquesta convocatòria.

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Instruccions per a la justificació de les subvencions per a la realització d'estades de personal investigador doctor en empreses de la Comunitat Valenciana.

Documentació de les obligacions a complir i justificació:

 

RESOLUCIONS