A) Programa I+D+i

Ves enrere IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

IV. Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral

 

APOSTD-2020

 

ANAR A RESOLUCIONS

 

Contacte:

pcuni_fse@gva.es

Amparo González Escriche - 961 970 815

 

Termini de presentació de sol·licituds del 16-09-19 al 04-10-19
En procés d'avaluació  
Resolució de concessió provisional  20-05-20
Resolució definitiva  22-06-20

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

  • Curriculum vitae de la persona sol·licitant. Curriculum vitae del personal investigador doctor que avala la sol·licitud de la persona candidata. Curriculum vitae del personal investigador del centre de destinació que avala el projecte.

Preferentment adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu, des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT podran adjuntar el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

1. A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

2. Currículum de la persona sol·licitant. Currículum del personal investigador doctor que avala la sol·licitud de la persona candidata. Currículum del personal investigador del centre de destinació que avala el projecte.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum, es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat i així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'aquesta administració o d'altres administracions públiques perquè es un estàndard reconegut a nivell estatal"

RESOLUCIONS

 

INSTRUCCIONS COVID RELATIVES A LES ESTADES PREVISTES EN LA SUBVENCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR EN FASE POSTDOCTORAL (APOSTD). (publicada en web el 04-08-20)

DOCUMENTS DE SEGUIMENT

Documents a presentar en l'inici i fi d'estada en el centre de destinació

Declaració d'incorporació al centre de destinació

Certificat fi estada en el centre de destinació

Informe final estada en el centre de destinació

 

Informe anual a presentar en el mes de NOVEMBRE de cada anualitat per al manteniment de la subvenció. Esta documentació es remetrà a través dels centres perceptors de la subvenció:

Informe la finalització del contracte, inclosa la renúncia. Esta documenten es remetrà, en el termini de tres mesos des de la finalització, per mitjà del seu centre d'adscripció:

ALTRES DOCUMENTS

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS PLURIANUALS (publicada en web el 21-10-20)