Organismes

Portals

ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN LA COMUNITAT VALENCIANA

ACCIONS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL COFINANÇADES PEL FONS SOCIAL EUROPEU EN LA COMUNITAT VALENCIANA

En la Comunitat Valenciana el Fons Social Europeu recolza la millora de la Formació Professional Específica amb el cofinançament de:

  • La Implantació de nous Cicles Formatius i la millora de la qualitat i el contingut dels Cicles Formatius ja implantats.
  • Cursos modulars a distància, semipresenciales i nocturns dirigits a persones que no poden acudir a un centre docent.
  • La formació del professorat de Formació Professional Específica.
  • Les accions destinades a establir llaços entre centres de formació professional i les empreses, a través dels convenis de col·laboració entre la Conselleria de Cultura, Educació i Esport i el Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana, així com altres convenis amb moltes altres institucions i empreses de la Comunitat Valenciana.
  • Les pràctiques formatives d'alumnes i professors en empreses de la Comunitat Valenciana i de països de la Unió Europea.
  • Publicitat en internet, fullets divulgatius (amb l'oferta dels cicles formatius), llibrets amb informació específica dels distints cicles formatius, salons de la Formació i l'Ocupació (Educ@emplea i Formaemple@) amb la finalitat de millorar la imatge i donar a conéixer el nou model de la Formació Professional.
  • Programes de Garantia Social.

L'obtenció d'ajudes del Fons Social Europeu comporta una sèrie d'obligacions per al perceptor, i entre elles s'inclou la d'informar els beneficiaris potencials, organitzacions professionals i públic en general, sobre les característiques de l'acció cofinançada i el paper que la Unió Europea exercix en la mateixa. És per això pel que la Conselleria de Cultura, Educació i Esport ha mamprés una sèrie d'accions d'assistència tècnica per a complir amb les dites obligacions, estes accions es concreten en: