Visualització de contingut web

FONS SOCIAL EUROPEU 2007-2013

Finalitzat el període 2000-2006, el Fons Social Europeu passa a definir novament la seua missió i el seu àmbit d'aplicació per al període 2007-2013 per mitjà del Reglament (CE) núm. 1081/2006, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006 relatiu al Fons Social Europeu i pel qual es deroga el REGLAMENT (CE) núm. 1784/1999 [Diari Oficial L 210 de 31.7.2006] i establix uns objectius i unes prioritats.

Objectius concrets del FSE:

 • aconseguir la plena ocupació;
 • millorar la qualitat i la productivitat del treball;
 • promoure la integració social (en particular, l'accés de les persones desfavorides a l'ocupació);
 • reduir les disparitats nacionals, regionals i locals en matèria d'ocupació.

Prioritats:

 • millorar la capacitat d'adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris, per tal d'augmentar d'esta manera la previsió i la gestió positiva del canvi econòmic;
 • facilitar l'accés a l'ocupació i la inserció duradora en el mercat de treball de les persones inactives i de les que busquen treball;
 • evitar la desocupació, en particular la desocupació de llarga duració i la desocupació dels jóvens;
 • donar suport a l'envelliment actiu i la prolongació de la vida laboral;
 • incrementar la participació en el mercat laboral;
 • potenciar la integració social de les persones desfavorides amb vista a la seua inserció duradora en l'ocupació;
 • lluitar contra totes les formes de discriminació en el mercat de treball;
 • reforçar i ampliar el capital humà;
 • promoure les associacions.

Per a això es basa, a més d'en el reglament anterior, en la normativa següent:

Tríptics

Tríptic per a entregar als alumnes que participen en accions cofinançades pel Fons Social Europeu.

Cartells

Descarrega dels cartells per a totes les famílies professionals ací.

Enlaces de interés