2018

Ves enrere XIII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

XIII. Subvencions per a la captació de projectes europeus o altres programes de caràcter internacional

  • Esmena (termini fins al 18 de maig)
  • El grup de persones expertes que ha realitzat l'avaluació cientificotècnica a través de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva es podrà consultar en la pàgina web de la mateixa Agència.

 

Contacte:

Santiago Pérez Cano - 961 970 699

Amparo Pascual Ferrer - 961 970 819

Teresa Pons Gay - 961 970 824

Términi de presentació de sol.licituds. TANCAT  
En proces d'avaluació per experts externs des de 22-2-2018
Resolució de concesió 06-07-2018

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

  • Curriculum Vitae

Preferentment s'hi ha d'adjuntar model de Curriculum Vitae Normalitzat (CVN) de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).

Aquelles persones que pertanguen a centres d'investigació que no disposen d'un sistema o aplicatiu des d'on es gestione la informació curricular, homologat a la Norma de CVN de la FECYT, podran adjuntar-hi el seu currículum a través d'una de les opcions següents:

a) A través de l'Editor CVN de la FECYT podrà generar el seu propi CVN. Per a això hi ha informació de l'editor, així com tutorials en el enllaços següents:

EDITOR CVN

TUTORIALS

b) Currículum de l'investigador principal i de la resta dels membres del grup d'investigació.

"Es recomana utilitzar la primera opció, donada la seua utilitat, ja que alhora que es genera el currículum es redueix la càrrega de treball per a mantindre'l actualitzat. Així, es pot utilitzar per a altres convocatòries d'esta administració o d'altres administracions públiques en ser un estàndard reconegut a nivell estatal".

RESOLUCIONS

DOCUMENTS A PRESENTAR PER A LA JUSTIFICACIÓ DE LES SUBVENCIONS PER A LA CAPTACIÓ DE PROJECTES EUROPEUS O ALTRES PROGRAMES DE CARÀCTER INTERNACIONAL (APE/2018)

 

UNIVERSITATS PÚBLIQUES VALENCIANES, CONSELL SUPERIOR D'INVESTIGACIONS CIENTÍFIQUES I ENTITATS DE L'ARTICLE 2.3 DE LA LLEI 1/2015, DE 6 DE FEBRER, DE LA GENERALITAT, D'HISENDA PÚBLICA, DEL SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL I DE SUBVENCIONS

  • Declaració responsable que l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no supera el cost de l'activitat finançada. (Format lliure)
  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre certificat acreditatiu d'aquest extrem. (Format lliure)

ENTITATS INCLOSES EN L'ARTICLE 22.2 b) DE L'ORDE 86/2016, DE 21 DE DESEMBRE, DE 21 DE DESEMBRE DE LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT

  • Declaració responsable de què l'import de la subvenció, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, no supera el cost de l'activitat finançada. (Format lliure)

  • Aquelles entitats que estiguen exemptes de l'IVA (totalment o parcialment) hauran de remetre certificat acreditatiu d'aquest extrem. (Format lliure)