2018

Ves enrere III. Subvencions del programa Santiago Grisolía Subvenciones del programa Santiago Grisolía

III. Subvencions del programa Santiago Grisolía Subvenciones del programa Santiago Grisolía

 

 

 

  • El grup de persones expertes que ha realitzat l'avaluació cientificotècnica a través de l'Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva es podrà consultar en la pàgina web de la mateixa Agència.

 

Contacte:

Amparo González Escriche - 961 970 815

Termini de presentació de sol·licituds. TANCAT del 10 al 30 de novembre 2017
En procés d'avaluació per experts externs. TANCAT des del 2-1-2018 fins al  14-3-2018
Resolució de concessió 13-4-2018

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

ESMENA

 

DESISTITS

 

RESOLUCIONS

Altres documents

 

Documents de seguiment científic contractats (presentar de l'1 al 30 de novembre de cada anualitat)

Documentació a presentar a la finalització del contracte, inclosa la renúncia. Aquesta documentació es remetrà, en el termini d'un mes des de la finalització, mitjançant el seu centre d'adscripció

JUSTIFICACIÓN