D.G. Innovació Tecnològica Educativa

HISTÒRIC NOVETATS FPA - DANSA

Inici > Programari > FPA - DANSA

CURS 2019-2020

07-11-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 07-11-2019. Novetats:

CURS 2018-2019

02-07-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 01-07-2019. Novetats:

27-06-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 27-06-2019. Novetats:

 • Centres FPA, certificats de matricula - esmenat el problema amb l'emissió de l'informe

20-06-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 20-06-2019. Novetats:

 • Centres FPA, certificats d'aprofitament - correccions ortogràfiques en informe

17-06-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 17-06-2019. Novetats:

 • Centres FPA, certificats de GES - ara figuren les matèries com SA (Superada Anteriorment)

06-06-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 06-06-2019. Novetats:

 • Centres FPA, certificats d'aprofitament - literal del curs figura complet.

12-02-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 11-02-2019. Novetats:

24-01-2019

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 23-01-2019. Novetats:

07-11-2018

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 07-11-2018. Novetats:

11-09-2018

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 11-09-2018. Novetats:

05-09-2018

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 05-09-2018. Novetats:

CURS 2017-2018

09-07-2018

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 09-07-2018. Novetats:

 • Centres FPA, gestió títols - adaptació per a poder indicar la nota mitjana

08-05-2018

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 08-05-2018. Novetats:

29-09-2017

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA amb data 29-09-2017. Novetats:

CURS 2016-2017

06-07-2017

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 06-07-2017. Novetats:

30-06-2017

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 29-06-2017. Novetats:

 • Centres FPA, revisats els valors de notes d'històriques i Actes d'Avaluació

28-06-2017

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 27-06-2017. Novetats:

 • Centres FPA, adaptació a la nova normativa d'avaluació de la formació bàsica de les persones adultes curs acadèmic 2016-2017
 • Novetats en este Document ->Modificacions a 27-06-2017

07-06-2017

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 07-06-2017. Novetats:

 • Centres FPA, adaptació a la nova normativa d'avaluació de la formació bàsica de les persones adultes curs acadèmic 2016-2017
 • Novetats en este Document ->Modificacions a 07-06-2017

04-04-2017

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 04-04-2017. Novetats:

 • Gestió de títols, revisió dels títols de FPA i Dansa
 • Centres FPA, des del menú Sistema Educatiu del Centre, és necessari realitzar l'opció Actualitzar títols FPA

18-11-2016

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 18-11-2016. Novetats:

 • Gestió de títols, es possible indicar data posterior a Setembre

CURS 2015-2016

23-10-2015

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 23-10-2015. Novetats:

 • Solucionat l'error al posar no vigent un programa formatiu
 • Alta de matèries optatives de FPA

07-09-2015

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 07-09-2015. Novetats:

 • Alta de totes les variables de cursos i assignatures per al curs escolar 2015-2016

03-09-2015

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 03-09-2015. Novetats:

 • Solucionat l'error en el llistat de matricula per grups

CURS 2014-2015

04-08-2015

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 31-07-2015. Novetats:

 • Solucionat l'error dels continguts de programes formatius en els certificats d'alumnes

06-07-2015

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 06-07-2015. Novetats:

 • S'activa la possibilitat de 'Tancament de títols' al juliol d'acord amb la normativa
 • Corregit error en Comunicat de títols per a faltes injustificades

18-06-2015

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 16-06-2015. Novetats:

 • Corregit l'error de l'avaluació setembre per extraordinària

CURS 2012-2013

18-02-2014

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 18-02-2014. Novetats:

 • Incorporació de IBAN en els manteniments d'alumnat i de personal
 • Procés d'actualització de IBAN dels comptes bancaris inclosos anteriorment en el sistema ( PROCESSOS - ALTRES PROCESSOS - ACTUALITZAR IBAN D'ALUMNES I PROFESSORS)
 • Calcule de nota mitjana en el certificat d'alumne per als estudis de DANSA.
 • Actualització de dades de centres educatius.

04-12-2013

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 04-12-2013. Novetats:

 • Actualització dades Guia de centres.

30-10-2013

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 30-10-2013. Novetats:

 • Correctiu error en tancament de juny.
 • Incloses assignatures optatives.
 • S'habilita en la pantalla de centre, els camps telèfon i fax, perquè el centre ho puga modificar.

03-10-2013

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 03-10-2013. Novetats:

 • Correció d'asiganturas optatives FPA.

18-07-2013

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 18-07-2013. Novetats:

 • Correció de l'error en la firma dels certificats.

10-05-2013

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 10-05-2013. Novetats:

 • En la pantalla Històric de Matrícula, obliga a introduir l'any acadèmic.
 • Correctiu de pantalles de certificats, perquè el nom de director isca correctament.
 • Correctiu en la generació de fitxers de llibres d'escolaritat, ja que l'arxiu que generava fins ara donava error a l'utilitzar-ho en la territorial.
 • Permet sol·licitar dos llibres d'escolidad per a una mateixa alumna que havent estudiat una especialitat, es matricule en una nova.

15-11-2012

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 15-11-2012. Novetats:

 • Correcció d'errades en el procés de "Comprovació de matrícula".
 • Correcció d'errades en la pantalla de Sol·licitud de Llibre de Qualificacions per a Dansa.

19-09-2012

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 01-06-2012. Novetats:

 • Actualització assignatures Sistema Educatiu.

CURS 2011-2012

01-06-2012

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 01-06-2012. Novetats:

 • Solucionats alguns errors en acta de Dansa.

17-05-2012

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 17-05-2012. Novetats:

 • Correcció d'errades en acta de notes del nivell de Dansa.
 • Nota mitjana en les actes de notes per a Dansa Professionals.
 • Correcció errors en el Sistema Educatiu de Dansa.

13-03-2012

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 13-03-2012. Novetats:

 • Actualització de les dades bàsiques d'alguns Centres.
 • Solucionats alguns errors en la introducció de notes.

07-02-2012

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 07-02-2012. Novetats:

 • Modificació contingut diskete de "Exempts en valencià".
 • Actualització de Centres Autoritzats per a impartir cursos preparatoris de proves d'accés a cicles formatius.
 • L'arxiu que es generava en un diskete per a la Sol·licitud de Llibres de Qualificació, ara es pot generar en la unitat que l'usuari trie.
 • Permet generar dos o més llibres d'escolaritat per a un mateix alumne sempre que l'especialitat siga distinta.

21-12-2011

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 21-12-2011. Novetats:

 • Corregit l'error en la pantalla de manteniment de "Ensenyances no reglades de FPA", on quan s'intentava modificar el camp CONTINGUTS, no es guardaven els canvis.
 • Corregit l'error en les actes buides FPA, on no apareixia la llengua estrangera.

09-11-2011

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 09-11-2011. Novetats:

 • Actualització dels centres que tenen autoritzat els Cursos Preparatoris de proves d'accés a Cicles Formatius 2011-2012.
 • Correcció d'errades.

28-10-2011

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 28-10-2011. Novetats:

12-09-2011

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 12-09-2011. Novetats:

CURS 2010-2011

05-04-2011

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 05-04-2011. Novetats:

 • Revisió d'actes FPA.
 • Revisió Etiquetes de llibres de qualificacions.

04-02-2011

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

CURS 2009-2010

25-06-2010

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 25-06-2010. Novetats:

 • Revisió d'actes d'assignatures pendents matriculades.
 • Revisió de la validació de NIE's correctes en propostes de títols.

22-03-2010

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 22-03-2010. Novetats:

 • Només afecta Centres de Dansa: Sol·licitud dels nous títols d'ensenyances professionals de dansa.

02-03-2010

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 02-03-2010. Novetats:

 • Afegides noves optatives per a FPA.
 • Programa que comprova si hi ha algun alumne del curs actual, que este mal matriculat d'alguna assignatura.(Utilitats/Comprovació de matricula).
 • Modificació en actes de dansa.
 • Corregit l'error que donava a l'introduir notes en 1r de Dansa elemental.
 • Butlletins: Apareix el logotip del centre quan es marca la dita opció.
 • Afegit el llistat de baixes d'alumnes.
 • Certificació acadèmica.

17-12-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 17-12-09. Novetats:

 • Actas de GES.

Despres d'actualitzar el programa és necessari que tots actualitzeu les variables del centre (Sistema educatiu/Actualització de variables del centre) si no es realitza eixiran errors a l'intentar imprimir les actes.

26-11-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 26-11-09. Novetats:

 • Certificat acreditatiu de superació del curs preparatiu de Proves d'Accés a Cicles Formatius.

Despres d'actualitzar el programa és necessari que tots actualitzeu les variables del centre (Sistema educatiu/Actualització de variables del centre) si no es realitza eixiran errors a l'intentar imprimir les actes.

17-11-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa amb data 17-11-09. Novetats:

 • Actes de notes.
 • Centres autoritzats per a impartir cursos preparatoris per a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i superior.

Despres d'actualitzar el programa és necessari que tots actualitzeu les variables del centre (Sistema educatiu/Actualització de variables del centre) si no es realitza eixiran errors a l'intentar imprimir les actes.

CURS 2008-2009

22-09-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Modificat: Certificat Matricula amb Notes de l’any.

08-09-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Modificat: Certificat Graduat Educació Secundària.
 • Modificat: Certificat Matricula amb Notes de l’any anterior.

25-08-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Matricula assignatures, permet posar nota convalidació.

03-07-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Notes d'ensenyances elementals de Dansa.
 • Actes de Dansa.

16-06-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 16-06-09. Novetats:

 • Corregit Tancament de curs

16-06-09

Nova actualització del programa GESCEN per a Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Corregit l'error a l’introduir notes simultàniament en equips connectats en xarxa.
 • Corregit l’error al traure el certificat de finalització d’estudis de Programes formatius.

07-05-09

Nova actualització del programa GESCEN per a Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • ERPA´s.
 • Etiquetes de llibres de llibres de qualificacions.

07-04-09

Nova actualització del programa GESCEN per a Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Etiquetes de llibres de llibres de qualificacions.
 • ERPA´s.

17-02-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Actes d'ensenyances elementals de Dansa.
 • Sol·licituds de llibres d'escolaritat de Dansa.

09-02-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Dansa: Modificades les actes i tancament de curs.

28-01-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Modificades les actes i butlletins.

20-01-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Modificades les actes i butlletins perquè apareguen notes d'assignatures superades en anys anteriors.

14-01-09

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa. Novetats:

 • Arreplega la validació dels nous NIF/NIEs de recent aparició (durant el 2008).

18-12-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 18-12-08. Novetats:

 • DANZA: Revisió de Sol•licitud de llibres d'escolaritat per a Conservatoris de Dansa.

09-11-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 09-12-08. Novetats:

 • Revisió Manteniment d’Alumnes i Comprovació dels discos Llibre Escolaritat.

04-11-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 04-12-08. Novetats:

 • DANZA: Sol•licitud de llibres d'escolaritat per a Conservatoris de Dansa.

31-10-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 31-10-08. Novetats:

 • Afegides 2 ocupacions

17-09-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA. Novetats:

 • Corregit el llistat de Grups.

17-09-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA. Novetats:

 • Proposta de títols: Permet realitzar la proposta de títols d'adults a Setembre.
 • Actes de FPA: Ixen les notes aprovades a Juny en l'acta de Setembre.

08-09-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 08-09-08. Novetats:

 • Corregit Tancament de curs setembre.

04-09-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 04-09-08. Novetats:

 • Corregit Tancament de curs.

CURS 2007-2008

23-07-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 23-07-08. Novetats:

 • FPA: actualització assignatures Optatives.
 • DANZA: actualització cursos Dansa.
 • IMPORTANT: Després d'actualitzar el programa deu "ACTUALITZAR CURSOS SISTEMA EDUCATIU", esta opció es troba en el menú "SISTEMA EDUCATIU DEL CENTRE".

10-07-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 10-07-08. Novetats:

 • Acta de pendents per a Dansa.
 • Certificats de finalització d'estudis per a programes formatius: Eixia un error que indicava que no trobava el camp "DNI"
 • Butlletins: Hi havia en casos en què no eixia la direcció de l'alumne a pesar si haguera marcat que era per a enviar per correu.
 • Tancament de curs.
 • Actes Dansa: Ixen també els alumnes que no tenen notes i la data de l'avaluació.

10-06-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 30-06-08. Novetats:

 • Corregit l'error a l'imprimir el certificat de GES.

20-06-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 20-06-08. Novetats:

 • Certificat finalització d'estudis: Per als programes formatius ix DNI o passaport/NIE en funció de l'alumne.
 • Actes per a Dansa.
 • Matriculació d'alumnes en dansa.

10-06-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 05-06-08. Novetats:

 • Corregit el procés de donar d'alta un nou alumne a través de la matrícula.
 • Ja apareix en el butlletí de notes les assignatures superades anteriorment amb la nota i (SA).

05-06-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 05-06-08. Novetats:

 • Millorada la proposta de sol.licitud de llibres d'escolaritat per a Conservatoris de Dansa.

28-05-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA i Conservatoris de Dansa de data 28-05-08. Novetats:

 • Corregit l'error en la introducció de notes de Programes Formatius per a FPA.
 • Ja apareix en els butlletins de FPA si l'assignatura ha sigut superada anteriorment.
 • Llibres d'Escolaritat per a Grau mitjà de Dansa: S'ha canviat nom del llibre, ara s'anomena “Ensenyances professionals de dansa”.

12-05-08

Nova actualització del programa GESCEN per a Conservatoris de Dansa de data 12-05-08. Novetats:

 • Expedients per a DANSA.
 • Certificats de matrícula amb assignatures: Quan un alumne està matriculat de més d'un curs apareixen les dades de cada curs en una pàgina.
 • En la matrícula hi ha un comptador de les assignatures de què està matriculat un alumne.
 • Millorades les etiquetes de correspondència dels llistats generals dels Alumnes.
 • Apareixen les notes de les assignatures sense qualificar en els Certificats Acadèmics.
 • En el camp "Escala", de la fitxa de manteniment de l'alumnat, es poden introduir fins a 5 caràcters.
 • Apareix la possibilitat d'introduir dos números de telèfon i un altre de mòbil en l'Històric d'alumnes.

16-04-08

Nova actualizació del programa GESCEN per a FPA de data 16-04-08. Novetats:

 • Corregits els problemes a l'introduir notes de cursos pendents.
 • Corregit l'acumulatiu d'hores a partir del mes de gener de les faltes d'assistència del Professorat.

11-03-08

Nova actualizació del programa GESCEN per a FPA de data 11-03-08. Novetats:

 • Permet avaluació extraordinària per al 2n cicle d'Ensenyances Reglades de Formació de Persones Adultes.
 • - IMPORTANT: Després d'actualitzar el programa deu "ACTUALITZAR VARIABLES DEL CENTRE", esta opció es troba en el menú "SISTEMA EDUCATIU DEL CENTRE".

11-03-08

Nova actualizació del programa GESCEN per de data 11-03-08. Novetats:

 • Permet la utilització del programa NGC per als Conservatoris de Dansa.

29-01-08

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 29-01-08. Novetats:

 • Corregit el llistat per a posar faltes d'assistència de l'alumnat.
 • Corregit el Certificat Acadèmic de Finalització d'Estudis de Programes Formatius augmentant la longitud de text dels continguts.

10-12-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 10-12-07. Novetats:

 • Corregida la generació del disc en la proposta de GES.
 • Millorat el llistat de grups amb el tutor/a corresponent.

27-11-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 27-11-07. Novetats:

 • Corregit els errors en alguns certificats de l'alumnat i del professorat.
 • Solucionat el problema al recuperar un alumne de l'històric.
 • Millorada la modificació de les dates de les avaluacions.
 • Revisada la fitxa del professorat respecte a assignatures impartides i data de baixa del professor/a.
 • Ara s'impedix eliminar una assignatura si hi ha algun alumne matriculat.

24-10-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 24-10-07. Novetats:

 • Calendari escolar per a anys bixestos.
 • Corregits: Llistat Fitxa d'alumnes i Proposta de títols.

25-09-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 24-09-07. Novetats:

 • Corregit l'error que donava al llistar la fitxa de l'alumne. En altres processos s'ha afegit la possibilitat d'esborrar:
 • - els horaris del professorat de l'any actual i dels grups associats.
 • - l'alumnat que pertanyien a l'associació d'alumnes/exalumnes el curs passat i estiguen matriculats en el curs actual.

CURS 2006-2007

13-07-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 13-07-07. Novetats:

 • Permet eliminar càrrecs correctament en la pantalla de manteniment de personal.

02-07-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 02-07-07. Novetats:

 • Millorat el tancament de curs.
 • Disposa del capítol 12 del manual del programa de Gestió de Centres per a FPA.

27-06-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 27-06-07. Novetats:

 • Millorat llistat d'assistència a Claustre.
 • Accepta passaport amb la lletra davant en la sol·licitud de proposta de títol de GES.

25-06-2007

 • Nova versió del Mòdul de Gràfics de data 25-06-2007. Novetat: Afecta F.P.A. (Importa des de programa a més de la còpia de seguretat, el gràfic 2.4 de distribució de professorat per sexe corregit).

22-06-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 22-06-07. Novetats:

 • Incorporació a la proposta de títol de GES d'aquells alumnes amb promoció especial independentment de les qualificacions obtingudes.
 • Emissió dels certificats acadèmics corresponents a l'annex V.
 • Afecta l'acta final, columna PTGES i a la sol·licitud de títols. Veure guia a este efecte.

21-06-07

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 21-06-07. Novetats:

 • Adaptat el programa per a l'emissió de certificats de Graduat en Educació Secundària amb la nota mitjana segons la normativa vigent.
 • Corregit el valor per a la mitjana en l'històric de notes.

18-06-2007

Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 18-06-07. Millores:

 • Millores en el procés d'exempció del valencià.
 • Corregida l'emissió d'actes finals de FPA.
 • Emissió de certificats acadèmics de l'històric per als annexos III, IV, V i VI.
 • Corregit el procés de passar a l'històric en el tancament de curs.
 • Corregit l'error d'emissió de certificats de finalització d'estudis.

06-06-2007

IMPORTANT: Quan actualitze la versió, abans de començar a utilitzar el programa, entre en el menú: Centre > Ensenyances no reglades FPA i isca sense realitzar cap acció. El programa actualitzarà de forma automàtica les variables necessàries per a la correcta emissió dels Certificats de PF.

Novetats:

 • Corregits els errors a l'imprimir les actes dels Programes Formatius (PF) i els Certificats de finalització d'estudis de PF permetent imprimir capçalera o no.
 • En l'acta final del 2n nivell del 2n cicle apareix en la columna PTGES (Proposta títol Graduat Educació Secundària) SI/NO segons la normativa.
 • El programa permet ara editar una proposta de títol de GES tancada, esborrant la data d'enviament i obrint la proposta per a modificar-la.
 • S'han inclòs millores en la introducció de notes i sol·licitud de títols de GES al juny i octubre.
 • Corregits alguns errors detectats en les certificacions del professorat i de l'alumnat.
 • Comprovació per part del programa de les abreviatures de les assignatures necessàries per a la impressió de les actes.
 • Corregida la duplicitat en les actes d'optatives si ja s'havien cursat anteriorment.
 • Disposa del capítol 7 del manual del programa de Gestió de Centres per a FPA.
 • Realitzada la consulta corresponent sobre les propostes de sol·licitud del títol de GES per a persones adultes, este curs escolar les podran sol·licitar tots els Centres de Formació de Persones Adultes que tinguen autoritzat el segon nivell del segon cicle, independentment que siguen públics o municipals. Per tant, els centres coordinadors realitzaran únicament les seues propostes i la dels centres no autoritzats de la seua zona d'influència.

21-05-2007

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 18-05-07.

15-05-2007

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 15-05-07.

25-04-2007

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 25-04-07. Novetats: Xicotets canvis, fonamentalment en els horaris de Grups i del Professorat.

17-04-2007

 • Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 17-04-07.
 • Disposa de nous capítols del manual.
 • Modificat:
  Llistat de grups >> Alumnes amb totes les seues assignatures.
  Fitxa de l'alumne (Alumnes >>Llistats >>Generals >>Fitxa de l'alumne).
  La introducció de faltes x assignatura.
  Proposta de títols: Resolt l'error que donava al tancar-la.

22-03-07

F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 22-03-07. Novetats:

 • Corregides les deficiències detectades en el comunicat mensual (no sumava bé les hores de compute mensual) i llistats de faltes del professorat.
 • Permet triar l'orde d'impressió del butlletí; alfabètic o per número d'expedient.
 • En el calendari apareixen desactivats els dies que no estan entre la data d'inici i la data final de l'any acadèmic.
 • Se suprimix el règim nocturn en les característiques dels grups i només es pot posar règim a distància en 5 FDA distància.
 • Manteniment d'alumnes: Apareixen per defecte al crear un nou registre, el tipus de via, el sexe, país de naixement i nacionalitat.
 • Corregits els problemes detectats en els diferents certificats de l'alumnat.
 • A l'introduir les notes de l'alumnat, apareixen en el mateix orde que en les actes.

També disposa dels primers capítols del manual actualitzat del programa per a F.P.A.

02-03-07

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 02-03-07. Novetats:
 • S'afig l'opció de sol·licitud "d'exempcions de valencià".
  Actes i Butlletins: Apareix el literal de les assignatures creades pel centre.
  Selecció d'assignatures: apareixen correctament les assignatures pendents.
  Introducció de notes: Guarda el valor de la nota.

20-02-07

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 20-02-07. Novetats:
 • Resums d'inspecció / Llistat d'horaris.
  Actes : Ix junt amb el EL SEU el símbol de la nota.
  Actes de programes formatius.
  Introducció notes de programes formatius.

13-02-2007

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 13-02-07. Novetats:
 • S'ha modificat/millorat: NÚM. d'expedient en alumnes per assignatura, Certificat de període treballat, Històric de càrrecs, Butlletins, Ocupacions d'hores complementàries de compute mensual, Llistat de faltes de professors/resum, Importació de dades.

06-02-2007

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 05-02-07.
 • Personal/Certificats/Activitats extraescolars: Eixia part del text en valencià i part en castellà.
  • S'ha afegit la possibilitat de la descripció llarga de la línia del centre (perquè aparega tant el la definició de les línies del centre com en el llistat i en la pantalla de grups).
  • S'ha canviat el logotip de la Conselleria.
  • Corregits certificats d'alumnes: Sempre eixia l'any 2005.
  • Errors a l'imprimir Calendari escolar, horari tipus i horari de servicis
  • Actes : Ampliat la grandària del literal del grup.
  • Butlletins: Es permet que l'usuari seleccione si vol que es mostre el valor de la nota o no. També permet que es decidisca, en el cas que un alumne tinguera nota de l'assignatura per a enguany i un altre anterior, mostrar l'antiga. A més s'obté el mateix valor de la nota quan està superada anteriorment i quan és superada enguany.

19-01-07

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 18-01-07. Novetat: ACTES.

16-01-07

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 15-01-07. Novetat: Permet l'obtenció d'actes dels nivells 1r i 2n del cicle 1r.

10-01-07

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 10-01-07. Novetats: Corregit error a l'imprimir l'estadística del comunicat mensual del mes de desembre i també el "error 12 data de baixa" en la pantalla de matriculació.

22-12-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 21-12-06. Novetats:
 • Impressió de carnets: Ix correctament el nom del centre en centres el nom del qual és llarg.
 • A l'introduir notes si l'assignatura és convalidada, exempta o incompatible que no deixe avaluar-la i pose si és convalidada, exempta o incompatible.
 • En les actes només mostrarà alumnes que estiguen matriculats enguany.
 • Faltes professorat: En hores complementàreu de compute mensual, només apareixeran els professors que no estan donats de baixa. Corregit error al traure l'estadística del comunicat mensual de faltes d'assistència.
 • Corregit: al matricular l'alumne d'assignatures, si teníem l'idioma en valencià, permetia matricular-lo de llengua estrangera I.

15-12-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 15-12-06. Novetats:Diferència "5 Presencial" de "5 A Distància". Perquè apareguen els dos cursos ha d'utilitzar l'opció del menú: Sistema educatiu >> Actualitzar cursos del centre >> Seleccionar FPA i Acceptar.

07-12-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 07-12-06. Novetats:
 • Acta de programes formatius.
 • Resum d'inspecció:
  • relació de professors per àrea grup i dedicació: Eixia sense dades
  • llistat d'horaris professors: en alguns casos sàlia "no es troba l'àlies"
  • alumnat per grups: amb la nacionalitat i/o província de naixement buida no apareixien en el llistat.

04-12-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 01-12-06.

28-11-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 28-11-06.
  • Centre/Llistats/Ensenyances no reglades FPA : Abans eixien tots els programes formatius encara que no estigueren vigents per a l'any actual
  • Personal : En la pestanya d'assignatures dels alumnes només apareixia en el curs 4t.
  • Personal : En la finestra de "substituïx a" i "substituït per" si no hi ha data d'inici i fi d'any l'ompli per defecte.
  • En el llistat de faltes de professor-detall ja ixen els literals de les tutories i les assignatures en professors substituts.
  • Manteniment de l'alumnat : S'ha accelerat la càrrega de la pantalla.

24-11-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 24-11-06.
  • Llistats nous o corregits: Llistat d'alumnes per grups per a inspecció, Llistat d'horari de professors / grups, Llistat de professors / horaris.
  • Certificats: Càlcul correcte del número del certificat tant en el del Professorat com en el d'Alumnes.
  • Horari. Millores: De professorat >> Formulari de consulta, només apareixen les ocupacions corresponents. De grups >> Formulari de consulta. De servicis >> Canvia correctament dia de la setmana.
  • Resums d'inspecció: Alumnes per grup >> Nou llistat. Relació de professors per àrea, grup i dedicació >> Apareix la tutoria
  • Proposta de títols: a l'imprimir una proposta tancada es deixava sempre un alumne per imprimir.
  • Generador de consultes i llistats: estan totes les taules.
  • Importació de l'històric d'alumnes: donava problemes en el cas d'alumnat matriculat en l'històric en un P. Formatiu i que tenia assignatures pendents d'ensenyances reglades.
  • Actes de notes de FPA: Apareixen les notes de les assignatures aprovades anteriorment amb la nota SA (Superada anteriorment).
  • Faltes de professors sense horari: Quan no hi ha cap falta sense horari, no s'activaven els botons de desplaçament per a canviar de professor.

07-11-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 07-11-06.
 • Permet introduir cursos pendents en la matricula de l'alumne.
 • Solucionats els errors a l'intentar donar d'alta una assignatura nova a través d'assignar assignatures a cursos del centre.
 • Personal >>llistats >>generals >>alumnes del professor: multiplicava cada assignatura per tots els grups a què feia classe el professor.
 • Centre>> resums inspecció >>llista d'horaris >>professors: Eixia sempre el mateix nombre d'hores de docència que de funció directiva.
 • Centre >>resums inspecció >>llista d'horaris >>grups: No eixia la tutoria i eixien malament les avaluacions.
 • Ensenyances no reglades FPA: Calculava malament el codi d'ensenyança quan hi havia ensenyances no vigents per a l'any actual i es donava d'alta més d'una ensenyança seguida.
 • En l'horari de professors ja no apareixen els donats de baixa.
 • Llistats de faltes de professors >>Resum: Càlcul correcte en minuts de les faltes del professorat introduït amb horari.
 • Corregida errada en la importació de llibres d'escolaritat.
 • Llistats de personal >>Horari setmanal. No filtrava per professor i a més eixien els donats de baixa.
 • Alumnat >>Manteniment d'alumnat: Quan es modificava les dades de província i localitat de naixement i es guardava, a l'eixir de la pantalla i després tornar a entrar no havia guardat els canvis.
 • Propostes de títol: En el llistat de la proposta en el nom del director i secretari eixien els cognoms al revés.

27-10-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 27-10-06. Novetats: Permet l'obtenció de la sol·licitud de títols i la correcta impressió del cens per a eleccions a Consell Escolar.

24-10-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 20-10-06.

03-10-06

 • Disposa de la nova versió del programa de la P.G.A. (Programació General Anual) per al curs 06-07 de data 03-10-2006 de F.P.A. Novetats:
  • Permet importar dades tant del nou programa GESCEN com del Gestió de Centres anterior i també pot ser utilitzat pels centres sense GC). 2.- s'han incorporat nous codis de centres. Els centres d'Adults que comencen amb el nou programa de GC hauran d'importar des de l'opció del menú: Utils>> Importar dades de Gestió de centres (Nou).
  • S'han incorporat nous codis de centres.

29-09-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 29-09-06. Novetats més destacables: possibilitat de recuperar alumnat de l'històric, certificats de matrícula, esborrat alumnes, nou formulari d'horaris de grups, permet modificació assignatures de FPA, amb doble-clic en la pantalla de matricules de l'alumnat sobre una d'elles podem editar-la,...

22-09-06

 • F.P.A.: Nova actualització del programa GESCEN per a FPA de data 22-09-06. Novetats més destacables: Millores en el procés de matriculació. S'ha afegit un procés nou per a actualitzar el comptador d'alumnat matriculat en grups.

15-09-06

 • Disposa dels següents documents:
  • Cóm agrupar alumnat amb distint expedient.
  • Cóm afegir assignatures a programes formatius.

08-09-06

 • Disposa d'una guia ràpida per a la matriculació en el programa GESCEN adaptat a ADULTS.

01-09-06

 • Instruccions sobre la instal·lació del nou programa GESCEN, específic per a centres d'Adults, i de la recuperació de dades de l'antic GC.

dalt

CONSELLERIA D' EDUCACIÓ
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA