FASE DE TRAMITACIÓ

1.- LLISTAT PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (18/01/2023)

2.- LLISTAT DE PERSONES CONVOCADES A L'ENTREVISTA

3.- LLISTAT PROVISIONAL DE BAREMACIÓ TOTAL AMB L'ENTREVISTA (20/02/2023)
Es concedix un termini de 10 dies hàbils, dirigit a les persones interessades perquè puguen presentar les al·legacions que estimen conveniets, el qual finalitzarà el 6 de març de 2023.

4.- LLISTAT DEFINITIU (7/3/2023)

5.- ACORD COMISSIÓ AVALUADORA Y BOLSA DE RESERVA (7/3/2023)