Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
27 d'octubre de 2022. 09:30h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 6 de juliol de 2022.

2. Projecte de Decret __/__, de __ de ___, del Consell, pel qual es modifica el Decret 74/2019, de 24 de maig, del Consell, el Decret 193/2021, de 3 de desembre, del Consell i l’Ordre 2/2021, de 25 de novembre, conjunta, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport i de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, que regulen l’oferta integrada de formació professional en Instituts d’Educació Secundària autoritzats.

3. Decret __ 2022, de ___, de _____ del Consell pel qual es modifica el Decret 220/2017, de 29 de desembre, del Consell, pel qual es regula la borsa d'ocupació temporal de personal expert docent i s'aproven les bases del procediment de selecció i nomenament per a la realització d'accions formatives en les quals participe el LABORA-Servei Valencià d'Ocupació i Formació.  

4. Torn obert de paraula.


Anar a convocatòria.