Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
16 de juny de 2022. Ajornada per a les 12:00h.

Temes a tractar:

1. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta de la reunió celebrada el 24 de  febrer de 2022. 
2. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2022, de la directora general de Personal Docent, de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca el procediment d’adjudicació de destinacions amb caràcter provisional, en pràctiques i interí, en els cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d’Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d’Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d’Arts Plàstiques i Disseny per al curs 2022/2023.
3. RESOLUCIÓ de xx de xx de 2022, de la Direcció General de Personal Docent de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es convoca un procediment d'adjudicació de destinació provisional o definitiva per al curs 2022/2023 per al personal funcionari de carrera dels cossos docents de mestres, de catedràtics i professors d'Ensenyament Secundari, de catedràtics i professors d'escoles oficials d'idiomes, de professors tècnics de Formació Professional, de catedràtics i professors de Música i Arts Escèniques, de catedràtics i professors d'Arts Plàstiques i Disseny i de mestres de taller d'Arts Plàstiques i Disseny, que tinga la condició de personal suprimit o desplaçat.
4. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2022 de la Direcció General de Personal Docent per la qual s’estableixen els criteris per a determinar els llocs de difícil provisió a partir del curs 2022-2023.
5. Torn obert de paraula.


Anar a la convocatòria.