Novetats

Ves enrere Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.

Convocatòria de reunió de la Mesa Sectorial d'Educació.
15 de desembre de 2022. 10:30h.

Temes a tractar:

1. Projecte d’Orde, de XX de XX de 202X, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es fixen els criteris per a la determinació de les plantilles de llocs de treball i es publiquen les plantilles tipus de les escoles infantils (segon cicle), col·legis públics d’educació primària, col·legis públics d’educació infantil i primària i centres d’educació especial de titularitat de la Generalitat Valenciana.

2. Proposta per a l’aplicació del “Programa temporal de lluita contra la bretxa salarial i racionalització i millora de la classificació de llocs”.
  
3. Torn obert de paraula. 


Anar a la convocatòria.