Visualització de contingut web

Aula Didàctica de Cultura Clàssica de Sagunt

Aula Didàctica de Cultura Clàssica de Sagunt

Visualització de contingut web

AULA DIDÀCTICA DE CULTURA CLÀSSICA DE SAGUNT

Projectes didàctics del grup Ludere et Discere.


 

Informació bàsica


Informació sobre la Domus Baebia
Enllaç als plànols
Web i avaluació de la Domus Baebia
Enllaç a la web

Curs 2020 - 2021


Normativa
Enlace al DOCV

Curs 2019 - 2020


Normativa
Enlace al DOCV

Curs 2018 - 2019


Normativa
Enlace al DOCV [DOCV 02/05/2018] RESOLUCIÓ de 20 d'abril de 2018, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2018-2019

Curs 2017 - 2018


Normativa
Enlace al DOCV

Curs 2016 - 2017


Normativa
Enlace al DOCV

Curs 2015 - 2016


Normativa
Enlace al DOCV [DOCV 03/03/2015] RESOLUCIÓ de 24 de febrer de 2015, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2015-2016
Resum estadístic
Enlace al DOCV Resum estadístic de las activitats del curs

Curs 2014 - 2015


Normativa
Enlace al DOCV [DOCV 08/04/2014] RESOLUCIÓ d'1 d'abril de 2014, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2014-2015
Vídeo
Enlace al DOCV Vídeo de l'Acadèmia Saguntina 2015
Resum estadístic
Enlace al DOCV Resum estadístic de les activitats del curs

Curs 2013 - 2014


Normativa
Enllaç al DOCV [DOCV 23/07/2013] RESOLUCIÓ de 5 de juliol de 2013, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual s'autoritza el funcionament d'una ula de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2013-2014
Vídeo sobre l'Aula
Enlace Vídeo VIC - Aula de Cultura Clàssica de Sagunt. Una forma diferent d'aprendre història


Curs 2012 - 2013


Carta
Enlace a carta Carta a centres
Normativa
Enllaç al DOCV [DOCV 11/10/2012] RESOLUCIÓ de 21 de setembre de 2012, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza el funcionamient d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt, Saguntina Domus Baebia, durant el curs 2012-2013

Curs 2011 - 2012


Carta
Enlace a carta Carta a centres
Normativa
Enllaç al DOCV [DOCV 23/09/2011] CORRECCIÓ d'errades de la RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament de l'Aula Didàctica de Cultura Clàssica a Sagunt durant el curs 2011-2012
Normativa
Enllaç al DOCV [DOCV 06/09/2011] RESOLUCIÓ de 21 de juliol de 2011, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament de l'Aula Didàctica de Cultura Clàssica a Sagunt durant el curs 2011-2012

Curs 2010 - 2011


Carta
Enllaç a carta Carta a centres
Normativa
Enllaç al DOCV [DOCV 26/05/2010] RESOLUCIÓ de 10 de maig de 2010, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza un programa experimental i d'innovació educativa per a la posada en funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt durant el curs 2010-2011

Curs 2009 - 2010


Normativa
Enllaç al DOCV [DOCV 25/06/2009] RESOLUCIÓ de 15 de juny de 2009, de la Direcció General d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la que s'autoritza un programa d'innovació i experimentació per a la posada en funcionament d'una aula didàctica de cultura clàssica a Sagunt durant el curs 2009/2010
Vídeo
Enllaç a vídeo Reportatge de Ludi Saguntini en Televisió Autonòmica

Curs 2008 - 2009


Presentació
Enllaç a presentació
Desenvolupamnet del programa
Normativa
Enllaç al DOCV [DOCV 25/09/2008] RESOLUCIÓ de 10 de setembre de 2008, de la directora general d'Avaluació, Innovació i Qualitat Educativa i de la Formació Professional, per la qual s'autoritza un programa d'innovació i experimentació per a la posada en funcionament d'una Aula Didàctica de Cultura Clàssica a Sagunt.