Aula Didàctica Diàspora Mediterrània de Borriana

Aula Didàctica Diàspora Mediterrània de Borriana

Oferta formativa 

Tallers, activitats, visites, etc. 

 

Commemoració del 18 de desembre de 2022 

Dia internacional de les persones migrants 

 

Aula Didàctica Diàspora Mediterrània de Borriana 3

 

 

 

Aula Didáctica Diáspora Mediterránea de Borriana 2