Organismes

Portals

Aula Didàctica Diàspora Mediterrània de Borriana

Aula Didàctica Diàspora Mediterrània de Borriana

Aula Didàctica Diàspora Mediterrània de Borriana 3

Oferta formativa 

Tallers, activitats, visites, etc. 

 

Commemoració del 18 de desembre de 2022 

Dia internacional de les persones migrants 

 

Aula Didáctica Diáspora Mediterránea de Borriana 2