Resolucions / Recursos

Resolucions / Recursos

Convocatòria general per a alumnes no universitaris curs 2023/2024:

Resolució definitiva

Termini per a presentar recursos: del 21/03/2024 fins al 22/04/2024.

 

Convocatòria d'ajudes per a alumnes amb necesitats específiques de suport educatiu curs 2023/2024:

Resolució definitiva

Recurs de reposició

Termini per a presentar recursos: del 10/04/2024 fins al 09/05/2024.