Novetats

COVID-19: Instrucció sobre Expedientes de Regulació d'Ocupació

Instrucció de la Direcció General de Treball, Benestar i Seguretat Laboral en relació als procediments de suspensió de contractes i reducció de la jornada per causa de força major i de suspensió i...

COVID-19: Nota informativa sobre atenció presencial

Nota Informativa Direcció General de Treball, Benestar i Salut Laboral sobre l'Atenció Presencial COVID-19