INSTITUT VALENCIÀ DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (IVQP)

INSTITUT VALENCIÀ DE LES QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (IVQP)

A l’Institut Valencià de les Qualificacions Professionals (IVQP), pertanyent a la Direcció General de Formació Professional, li correspon la coordinació del sistema d’acreditació de les competències professionals amb les funcions següents:

  • Establir un procediment d'orientació, assessorament i avaluació per a acreditar les competències professionals de les persones sol·licitants en cada Unitat de Competència (UC) d'una Qualificació Professional inclosa en un Títol de Formació Professional.
  • Promoure i donar a conèixer el procediment d'acreditació de les competències professionals entre la ciutadania.
  • Gestionar les comissions de professorat encarregades de dur a terme el procediment d’acreditació de les competències professionals als centres.
  • Emetre les acreditacions oficials i facilitar-les a les persones candidates.

 

El Decret 3/2018, de 12 de gener, del Consell, estableix l’estructura organitzativa i el procediment  d’avaluació i acreditació de la competència professional  adquirida per experiència laboral o formació no formal.

Novetats

Auxiliars de Veterinària (1)

Continuen els treballs amb clíniques veterinàries per aconseguir l’acreditació del personal auxiliar de veterinària.

Forces Armades ( 1 )

Reunió el dia 21/09/2023 amb un representant de les Forces Armades on es ratifica la continuïtat del procediment d’acreditació per a este col·lectiu específic.

Higienistes ( 1 )

Continuen els contactes amb el Col·legi Oficial de Higienistes dentals de la Comunitat Valenciana (COHDCV) per estudiar com afectarà el RD 659/2023 de 18 de juliol pel qual es desenrotlla el sistema de Formació Professional.