QUALIFICACIONS PROFESSIONALS

*Què és una qualificació professional

És el conjunt de competències (coneixements i capacitats) vàlides per a l'exercici d'una activitat professional que poden adquirir-se a través de la formació o de l'experiència laboral. Cada qualificació s'organitza en unitats de competència.

*Què és una Unitat de Competència

Per a definir una professió, cal detallar les tasques comporta. El Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals les detalla d'una manera oficial i els dona aquest nom tan oficial també: unitats de competència

-OFERTA FORMATIVA COMUNITAT VALENCIANA CURS 2021-2022 (enllaç)

CONVOCATÒRIA PERMANENT

CONVOCATÒRIA PERMANENT

INFORMACIÓ PER A CANDIDATS I CANDIDATES

Des d'abril  de 2021 s'obri un procediment permanent (accés a la resolució) que està referit a la totalitat de les unitats de competència professional incloses en l'oferta existent de Formació Professional de la Comunitat Valenciana vinculada al Catàleg Nacional de les Qualificacions Professionals.

*A QUI POT INTERESSAR?

Si has adquirit els teus coneixements professionals desenvolupant una activitat laboral i no tens titulacióla Generalitat Valenciana ha convocat un procediment d'avaluació i acreditació de competències professionals en el qual es pot obtindre, després d'unes proves concretes, una acreditació amb validesa en tot el territori nacional.

  • Si vas abandonar els estudis per a incorporar-te en el món laboral i has aprés una professió al teu lloc de treball.
  • Si has realitzat activitats no remunerades que t'han permés adquirir competències del món laboral o
  • T'has format por vies no formals.

Pots presentar-te a la convocatòria d'acreditació de competències professionals relacionada amb la teua activitat.

Video explicatiu

 

*PROCEDIMENT

L'acreditació de competències és un procediment pel qual la persona candidata adquireix una acreditació oficial de les seues competències professionals adquirides por experiència laboral o vies no formals de formació, amb l'avaluació prèvia d'aquestes.

Aquest procés permet acreditar unitats de competència que formen part d'un títol de Formació Professional o d'un certificat de Professionalitat.

Una vegada finalitzat el procediment, la comissió d'avaluació indicarà la formació complementaria que el participant ha de cursar, si vol continuar la seua formació per a obtindre el títol de Formació Professional o el certificat de Professionalitat

Video explicatiu

 

*VULL PARTICIPAR

-Aquest procediment s'dirigeix a persones residents a la Comunitat Valenciana, amb experiència laboral i formació no formal suficient en qualsevol família professional que no disposen de cap títol de Formació Professional o certificat de Professionalitat relacionat amb aquesta experiència i formació.

-Requisits necessaris (ací)

-Centres i comissions (ací).**S'informa que les comissions poden trobar-se desactivades temporalment por diversos motius.

Per a comprovar els centres seu disponibles:

1)Anar a la sol·licitud en línia d'inscripció.

2)Apartat “Sol·licita”.

3)Seleccionar “Col·lectiu”-“Família Professional”-“Comarca”, i apareixeran les seus amb Comissions actives en el moment de la seua inscripció.

-Full d'inscripció (ací)

-NOTA IMPORTANT: Si s'ha equivocat en emplenar la sol·licitud i vol fer una nova, ha d'anul·lar la primera. Per a això, telefone al 960038618 i sol·licite l'anul·lació de la seua inscripció.  cas que s'adone que hi ha un error en les dades personals introduïdes al formulari, ha de lliurar  un correu electrònic a peac.cv@tragsa.es , amb assumpte "correcció de dades" (adjuntant còpia del DNI).

***Hi ha qüestionaris d'autoavaluació Nueva ventana , no vinculants, perquè pugues identificar si reuneixes o no el nivell de coneixements i capacitats exigits.

 

*FASES DEL PROCÉS

El procediment consisteix en passar una fase en la qual t'orienten sobre el procés, una altra fase en la qual t'assessoren per a definir d'una manera oficial la teua experiència relacionada amb una tasca o unitat de competència, i una última fase en la qual avaluen la pràctica i els coneixements que posseeixes en relació con  aquesta.

 

 

 

*QUI SÓN ELS ASSESSORS/S'i AVALUADORS/ES 

Són experts/es en el sector professional o professors o formadors de FP que especifica la convocatòria i que han sigut habilitats/des per a aquesta tasca.

 

*DOCUMENTACIÓ QUE NECESSITARÉ

*TAXES

-Fase assessorament

-Fase avaluació

 

*TINC DUBTES

Si tens cap dubte, pots cridar al número de telèfon 960038618.

El servei competent per a gestionar aquest procediment és l' Institut Valencià de Qualificacions Professionals

Més informació ací.

convocatòries ordinàries ACTIVES

Convocatòria ordinaria de la familia professional d'energia i aigua

(26/10/2020) (LABORA) Procediment per a l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de...