Ves enrere Subvencions per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del subprograma nacional Ramón y Cajal per part de centres d’investigació

Subvencions per a recolzar la contractació de personal investigador doctor del subprograma nacional Ramón y Cajal per part de centres d’investigació

 

Contacte:

Tomás García Moreno - 961 970 814

Amparo Gónzalez Escriche - 961 970 815

 

DOCUMENTS QUE ACOMPANYEN LA SOL·LICITUD

 

DOCUMENTS DE JUSTIFICACIÓ

 

RESOLUCIONS