Ves enrere Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral, programa VAL I+D. ANNEX V. Acrònim APOSTD

Ajudes per a la contractació de personal investigador en formació en fase postdoctoral, programa VAL I+D. ANNEX V. Acrònim APOSTD

Acrònim: APOSTD

Dates de presentació de sol·licituds: Del 1 de setembre de 2014 al 20 de setembre de 2014 ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Documents de justificació de noves concesions i renovacions

Altres documents de seguiment

Documents de seguiment

Documents d' inici i fi de l'estada

Documents de seguiment científic a enviar en el mes de novembre de cada anualitat

Documents a enviar al finalitzar el contracte o haber renunciat