Ves enrere Ajudes del programa Santiago Grisolía

Ajudes del programa Santiago Grisolía

Acrònim: GRISOLIA

Dates de presentació de sol·licituds: De l'1 al 20 d'octubre del 2015, ambdós inclusivament

Documents que acompanyen la sol·licitud

Resolucions

Document

Altres documents

Documents de seguiment científic contractas (presentar de l'1 al 30 de novembre de cada anualitat)

 

Documents de seguiment científic becaris (presentar de l'1 al 30 de novembre de cada anualitat)

 

Documents de justificació

 

Instrucció de la Directora General de Universitat, Investigació i Ciència

Altres documents