Àmbit Autonòmic

Àmbit Autonòmic

 

SISTEMA VALENCIÀ DE CIÈNCIA I INVESTIGACIÓ


AGENTS DEL MARC D'INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC DE LA COMUNITAT VALENCIANA (MIDESTE):

Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva (AVAP)


Alt Consell Consultiu en Investigació, Desenvolupament i Innovació de la Presidència de la Generalitat (ACC I+D+i)


Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació

Decret 55/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula la Comissió Delegada del Consell per a la Ciència, la Tecnologia i la Innovació (DOCV núm. 7017 de 06/05/2013)

Acadèmies


MECENATGE CIENTÍFIC