Elecciones Sindicales 2018

Inicio > Calendario electoral

Elecciones Sindicales 2018 (Juntas de Personal Docente no Universitario)

Calendario 2018 (Orientativo)

Fecha Actividad
04/09/2018 Comunicació a l'Administració de la promoció d'eleccions
05/10/2018 Constitució de les meses electorals coordinadores
24/10/2018 Data màxima de publicació del cens i reclamacions
25/10/2018 Resolució de les reclamacions
26/10/2018 Publicació definitiva del cens
09/11/2018 Data màxima de presentació de les candidatures
12/11/2018 Inici de proclamació de les candidatures
13/11/2018 Data màxima de proclamació de les candidatures
14/11/2018 Reclamació contra la proclamació de les candidatures
15/11/2018 Resolució de les reclamacions i proclamació definitiva de les candidatures
15/11/2018 Inici de la propaganda electoral
02/12/2018 Último día de la propaganda electoral
03/12/2018 Jornada de reflexió
04/12/2018 Jornada electoral
10/12/2018 Últim dia per a presentar les actes parcials
13/12/2018 Últim dia per a presentar l'acta global
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA