Eleccions Sindicals 2022

Inici > Calendari electoral

Eleccions Sindicals 2022 (Juntes de Personal Docent no Universitari)

Calendari 2022 (Orientatiu)

Data Activitat
11/07/2022 Signatura d'acord sobre la proposta de promoció generalitzada d'eleccions sindicals
05/09/2022 Comunicació a l'Administració de promoció d'eleccions
22/09/2022 Cens previ per a determinar les Taules Coordinadores
06/10/2022 Inici del Procés Electoral
06/10/2022 Constitució Mesa Electoral Coordinadora
06/10/2022 Publicació del cens provisional
06/10/2022 Obertura del termini de reclamacions del cens
24/10/2022 Resolució de les reclamacions al cens provisional
24/10/2022 Publicació del cens definitiu
24/10/2022 Determinació del nombre de representants a triar
24/10/2022 Obertura del termini de presentació de candidatures
27/10/2022 Finalització d¿entrega d¿actes de constitució de les meses
07/11/2022 Últim dia de presentació de candidatures
08/11/2022 Proclamació provisional de les Candidatures
09/11/2022 Primer dia para reclamar contra la Presentació de Candidatures.
11/11/2022 Resolució de les Reclamacions de les Candidatures.
11/11/2022 Proclamació Definitiva de les Candidatures.
14/11/2022 Inici de la Campanya Electoral
29/11/2022 Últim dia de la Campanya Electoral
30/11/2022 Jornada de Reflexió
01/12/2022 JORNADA ELECTORAL
05/12/2022 Últim dia para presentar les actes parcials
12/12/2022 Últim dia para presentar l'ACTA GLOBAL
CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, INVESTIGACIÓ, CULTURA I ESPORT
Avda. Campanar, 32 46015 - VALENCIA