Guia de Centres Docents

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
GABRIEL MIRÓ
 
Codi: 03007406
Règim: PÚBLIC
CIF: Q5355278B
Foto del Centro
Adreça:
Carrer CATEDRÁTICO JOSÉ GUILLÉN, 1
PL: Cas.
Telèfon:
966 90 47 15   
E-Correu:
03007406@edu.gva.es
Localitat:
03300 - ORIHUELA
Comarca:
EL BAIX SEGURA/ LA VEGA BAJA
Lat:
Long:
Titular:
GENERALITAT VALENCIANA
38,091387
-0,938237
ENSENYANCES DE RÈGIM GENERAL


NIVELL EDUCATIU
UNITATS AUTORITZADES
BATXILLERAT
11
CICLES FORMATIUS
23
EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA
24