Visualització de contingut web

Publicacions

PLANIFICACIÓ I GESTIÓ CENTRES EDUCATIUS

Guia de planificació estratègica.

Guia de gestió per processos.

 

AVALUACIÓ CENTRES EDUCATIUS

Autoavaluació amb el model EFQM d'excel·lència.

 

CATÀLEGS D'INDICADORS

Carpeta per a la implantació del catàleg d'indicadors per a l'avaluació de la gestió dels instituts d'educació secundària.

Catàleg d'indicadors per a l'avaluació de la gestió dels instituts d'educació secundària.

Catàleg d'indicadors per a l'avaluació de la Gestió dels Centres d'Educació Infantil i Primària.

Catàleg d´indicadors de qualitat per al sistema de gestió dels centres que impartixen ensenyances de formació professional.

Catàleg d'indicadors de qualitat per al Sistema de Gestió dels Centres d'Educació Especial

Catàleg d'indicadors de qualitat per al sistema de gestió de les escoles oficials d'idiomes.

Aplicació informàtica que permet als centres gestionar el catàleg d´indicadors anterior, facilitant-los les ferramentes per a mesurar la satisfacció dels seus grups d´interés.

 

PLANS DE MILLORA

Carpeta per a la gestió de plans de millora en els instituts d'educació secundària.

 

MODEL EUROPEU EFQM

Guia per a l'elaboració d'una memòria EFQM en centres educatius.

 

MODEL EUROPEU ISO

Guia per a la implantació d'un sistema de gestió de qualitat basat en la norma UNE_EN ISO 9001:2000, en l'abast de la formació en centres de treball (FCT).

 

ALTRES

Memòria de les activitats realitzades per l'IVAQE fins a l'any 2002